نویسنده = محمد کاویانی
تعداد مقالات: 11
1. تحلیل‎ روان‎شناختی آیات قرآن به‎مَثابه یکی از مؤلفه‎های مکتب ادبی (معاصر)

دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 53-73

سیدمحمود طیب‌حسینی؛ محمد کاویانی؛ سید ابراهیم مرتضوی


3. دورنمایی از «روان‌شناسی اسلامی به‌عنوان یک مکتب»

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-100

محمد کاویانی ارانی


4. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی در نوجوانان دبیرستانی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-34

حمید مهدی‌زاده؛ جعفر بوالهری؛ محمد کاویانی ارانی


5. «سبک زندگی» با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه «علامه طباطبایی» و «دالایی‌لاما»

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-147

مجتبی فیضی؛ مسعود آذربایجانی؛ محمد کاویانی


6. ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد شغلی طلاب

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 56-86

کاظم علی‌محمدی؛ مسعود آذربایجانی؛ محمد کاویانی


7. بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت اجتماعی مردم شهر یزد

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-103

سیدعلیرضا افشانی؛ سیدپویا رسولی‌نژاد؛ محمد کاویانی؛ حمیدرضا سمیعی


8. رویکردی جامع به مباحث انگیزش از دیدگاه قرآن

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1392، صفحه 67-93

محمد کاویانی ارانی


9. بررسی تطبیقی دیدگاه‌های غزالی و بندورا در تربیت اخلاقی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 95-124

محمد کاویانی؛ مهدی فصیحی رامندی


10. منابع انگیزش اخلاقی با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه علامه طباطبایی و مازلو

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1390، صفحه 79-104

محمد کاویانی؛ محمدرضا کریمی


11. روش‌شناسیِ ساخت یک مقیاس اسلامی (معیار مرجع) ویژگی‌ها و محدودیت‌ها

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1389، صفحه 7-30

محمد کاویانی؛ محمدباقر کجباف؛ سیدمحمد غروی؛ حسین مولوی