نویسنده = مسعود جان‌بزرگی
تأثیر متغیرهای الگوی چند بعدی معنوی با میانجی‎گری باورهای ناکارآمد بر اختلال وسواس

دوره 16، شماره 31، مهر 1401، صفحه 129-153

10.30471/psy.2022.8982.2059

مریم احمدی؛ جواد خلعتبری؛ علیرضا آقایوسقی؛ مسعود جان‌بزرگی


نقش سلامت معنوی و مقابله مذهبی در پیش‎بینی اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به ویروس کرونا

دوره 14، شماره 26، فروردین 1399، صفحه 29-42

10.30471/psy.2020.6545.1701

سید حسین میرحسینی؛ شهناز نوحی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ حسینعلی مهاجر؛ ملکه ناصری فدافن


اثربخشی الگوی کوتاه مدت «درمانگری چندبعدی معنوی(SMP)» بر «مهار نشانگان افسردگی»

دوره 12، شماره 22، فروردین 1397، صفحه 135-168

10.30471/psy.2018.1489

مرتضی روحانی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ حسن احدی؛ محمدرضا بلیاد


معناشناسی اختلال «اضطراب فراگیر» از دیدگاه قرآن کریم

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 89-115

10.30471/psy.2017.1368

سارا صنعت‌نگار؛ هادی بهرامی احسان؛ احمدرضا اخوت؛ مسعود جان‌بزرگی


الگوی «تنظیم رغبت براساس زهد اسلامی» و مقایسه آن با «درمان شناختی رفتاری» در کاهش اضطراب

دوره 9، شماره 17، آذر 1394، صفحه 57-86

حمزه عبدی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ سیدمحمد غروی ‌راد؛ عباس پسندیده؛ سیدکاظم رسول‌زاده طباطبایی


کاربرد نظریه حوزه‌های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 7-38

محمدصادق شجاعی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی عسگری؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ عباس پسندیده


مروری بر وضعیت تجربی روان‌درمانگری‌ها در ایران

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 145-190

مسعود جان‌بزرگی؛ محبوبه داستانی


الگوهای طبقه‌بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 7-31

محمدصادق شجاعی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی عسگری؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ عباس پسندیده


اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 129-152

فرزانه علی‌نژاد؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی‌اکبر سلیمانی؛ مژگان آگاه هریس؛ الهام موسوی


رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 5-24

زهرا دلجو؛ مسعود جان‌بزرگی؛ سعیده بزازیان؛ الهام موسوی


رابطه ساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصلی فرد با کارامدی خانواده

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 135-150

محمد زارعی توپخانه؛ مسعود جان‌بزرگی؛ محمدرضا احمدی


معنای زندگی در نهج‌البلاغه

دوره 6، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 37-58

محمدصادق شجاعی؛ سید محمد غروی؛ مسعود جان‌بزرگی


نقش «پایبندی مذهبی» و «جنسیت» در «اضطراب امتحان»

دوره 6، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 43-61

مرتضی برزگر بفروئی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ بهشته نیوشا


رابطه «الگوهای ارتباطی زوجین» با «رضامندی زناشویی»

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 57-77

محمد ثناگویی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علیرضا مهدویان


ارزیابی «تحول روانی ‐ معنوی» در درمانگری مراجعان مذهبی

دوره 5، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 49-70

مسعود جان‌بزرگی؛ حسین فاکر؛ امین جان‌بزرگی