کلیدواژه‌ها = علم دینی
تعداد مقالات: 5
1. ماهیت روان‌شناسی اسلامی، پیشینی یا پسینی؟

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1395، صفحه 135-155

10.30471/psy.2016.1266

محمدحسن ابراهیمی دهشیری؛ مریم صالح زاده


3. نقش ابعاد اصلی شخصیت در نوع ارتباط با خدا

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 103-126

منصوره السادات صادقی؛ مریم عصار؛ فایزه پیمان‌پاک؛ سیدمحسن ابراهیمی


4. بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه یکپارچه‌توحیدی بر سازگاری زندانیان مرد

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 127-144

مهدی امیدیان؛ احمد طاهری‌فرد


5. رویکردی جامع به مباحث انگیزش از دیدگاه قرآن

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1392، صفحه 67-93

محمد کاویانی ارانی