کلیدواژه‌ها = تعارض زناشویی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی بسته آموزشی شادکامی اسلامی و امکان‌سنجی آن بر ابعاد تاب‌آوری روانی زوجین با تعارض زناشویی

دوره 16، شماره 31، پاییز و زمستان 1401، صفحه 155-177

10.30471/psy.2022.8478.1988

اعظم زارع میرک آباد؛ رضا قربان جهرمی؛ ملوک خادمی اشکذری؛ کامران شیوندی چلیچه


3. اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-152

فرزانه علی‌نژاد؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی‌اکبر سلیمانی؛ مژگان آگاه هریس؛ الهام موسوی