نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

خودرهبری، فرایند طراحی، ایجاد و حفظ رفتارهایی است که می‌تواند انسان را به رشد و کمال انسانی رهنمون کند. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی بین مدل چهار مرحله‌ای خود ارزیابی اسلامی و استراتژی‌های رفتارمحور خود رهبری است. در این پژوهش، از روش تحلیل نظری محتوای متون دینی و شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است. این مقاله، بعد از طرح مباحثی در مورد خود ارزیابی و خودشناسی در اسلام، به بحث دربارة خود رهبری و خودارزیابی پرداخته و در نهایت، مدل چهار مرحله‌ای خود ارزیابی در اسلام (مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه)، با استراتژی‌های رفتارمحور خود رهبری، به عنوان یکی از تئوری‌های جدید مدیریت تطبیق می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Four-Stage Model of Self-evaluation in Islam with Self-Leadership Behavioral-Focused Strategies

نویسنده [English]

  • Reza Hoveida

چکیده [English]

 
Self-leadership is a process through which a person can generate and preserve behaviors that lead him to maturity and perfection. This research is a comparative study between a four-stage Islamic self-evaluation and self-leadership behavioral-focused strategies. Self-leadership is one of the issues that have been recently brought about in the field of management. In Islamic texts, great attention has been given to certain issues including self-knowledge and self-evaluation.The present article, first discusses self-knowledge and self-evaluation in Islam, then it studies self-leadership and self-evaluation and ultimately applies the four-stage model of self-evaluation in Islam (self-stipulation, self-examination, self-analysis, self-upbraiding) to self-leadership behavioral-focused strategies as one of the new management theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-leadership
  • behavioral-focused strategies
  • self-evaluation
  • Islam
  • four-stage model