نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان/ پژوهشگر دانشگاه قم

2 گروه مدیریت دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان

10.30471/psy.2021.7346.1800

چکیده

نیازهای حیات معنوی ناظر به بعد روحی وجود انسان هستند و تأمین درست این نیازها می‎تواند بستر اساسی رشد انسان سالم، توانا و سعادتمند را شکل دهد. در بعد سازمانی، وجود منابع انسانی شایسته اصلی‌ترین سرمایۀ هر سازمان به‌شمار می‎رود و ازاین‌رو یکی از مهم‌ترین عوامل ارتقای بهره‌وری سازمان، توانایی ایجاد انگیزش مؤثر در کارکنان براساس شناخت نیازهای معنوی و روحی انسان است؛ همچنین تفاوت‌های فرهنگی، آسیب‌های ناشی از استفاده از مدل‌های انگیزشی غربی، ضرورت افزایش بهره‌وری و ضعف ابزارهای انگیزشی در سازمان‌های ایرانی ایجاب می‌کند تا مدل‌های بومی برای شناخت نیاز و انگیزش انسان و با لحاظ ظرافت‌های روحی و معنوی وی بر پایه فرهنگ اسلامی ارائه شود. در راستای این هدف، در این پژوهش از صحیفه سجادیه به‌عنوان منبع داده‌ها به منظور تدوین مدل استفاده شد. در این تحقیق از روش تحلیل مضمون و نرم‌افزار مکس کیودا، برای تحلیل داده‌ها استفاده و پس از کنکاش در مجموعۀ داده‌ها، الگویی جدید از نیازها براساس فرهنگ اسلامی با عنوان «نیاز به حیات معنوی» عرضه شد که مضامین سازمان‌دهنده چهارده‎گانۀ‎ آن تعریفی متمایز از نیازهای منابع انسانی ارائه می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Dimensions of the Needs of the Spiritual Life of Human Resources in Sahifa Sajadieh

نویسندگان [English]

  • HamidReza Ebrahimi 1
  • Hojjat Vahdati 2
  • Reza Sepahvand 2
  • Mahmoud Reza Esmaeili 2

1 Ph.D. Student, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Lorestan University, Researcher of University of Qom,

2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Economics, Lorestan University, Corresponding Author

چکیده [English]

The needs of spiritual life are related to the spiritual dimension of human existence, and the proper provision of these needs can form the fundamental basis for the growth of a healthy, capable and prosperous human being. In the organizational dimension, the existence of decent human resources is the main asset of any organization and, therefore, one of the most important factors in improving the productivity of the organization is the ability to motivate employees based on recognizing the spiritual needs of human beings. Also, cultural differences, harms caused by the use of Western motivational models, the need to increase productivity and the weakness of motivational tools in Iranian organizations require that indigenous models to identify human needs and motivation and in terms of spiritual delicacy based on Islamic culture. In line with this goal, in this study, Sahifa Sajadieh was used as a data source in order to develop a model. In this research, the content analysis method and Maxqda software were used to analyze the data and after exploring the data set, a new model of needs based on Islamic culture was presented called Need for Spiritual Life" whose fourteen organizing themes are defined. They are different from human resource needs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Need
  • Motivation
  • spiritual life
  • spirit life
  • Sahifa Sajadieh
  • human resources