ساخت مقدماتی مقیاس تشخیصی افسردگی «مبتنی بر بعضی سوره‌های قرآن کریم»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه تهران

3 مدیر و مدرس مدرسه دانشجوی قرآن و عترت دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش عبارت بود از ساخت مقدماتی مقیاس تشخیصی افسردگی براساس بعضی از آیات قرآن؛ به این منظور از روش‌های تحلیل محتوا، تحلیل عاملی اکتشافی و بررسی ویژگی­های روانسنجی استفاده شد. ابتدا تحت‌نظر متخصصان قرآنی، شش مدل افسردگی و ملاک‌های روان‌شناختی آنها از قرآن کریم به دست آمد. سپس گویه­ها تنظیم و روایی محتوایی آن توسط ده متخصص دینی ارزیابی و در نمونه­ای صد نفره، اجرای مقدماتی شد. در تحلیل عاملی، نتایج به دست آمده در بخش نظری در عمل نیز تأیید شدند؛ شش عامل به دست آمده عبارت بودند از «انزواطلبی»، «احساس شکست و پوچی»، «دین گریزی»، «ضعف اعتماد به خدا»، «خودجانبداری» و «نوسانات خلقی».

عنوان مقاله [English]

The Elementary Making of a Scale for Diagnosing the Depression Based on Some Quranic Verses

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Fayyaz 1
  • Hadi Bahrami Ehsan 2
  • Ahmad Reza Okhovat 3
1 Ph.D. Student of Health Psychology, University of Tehran, Faculty of Psychology
2 Associate Professor of Psychology, University of Tehran, Faculty of Psychology
3 Founder, Manager, and Teacher of Student School of Quran & Etrat, University of Tehran, Faculty of Science