آ

 • آقابابایی، ناصر سنجش قدردانی در دانشجویان و طلاب؛ بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه قدردانی [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 75-88]

ا

 • احمدی، سیداحمد بررسی تأثیر گروه‌درمانی مذهبی و شناختی ‐ رفتاری بر عزت نفس و نگرش‌های زناشویی زندانیان مرد شهر قم [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 31-61]

 • انصاری، مریم تأملی بر سازوکار ایمان و امید در زندگی و تأثیر آن بر سلامت روان انسان [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 123-142]

ب

 • بهرامی، فاطمه بررسی تأثیر گروه‌درمانی مذهبی و شناختی ‐ رفتاری بر عزت نفس و نگرش‌های زناشویی زندانیان مرد شهر قم [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 31-61]

چ

 • چوپانی صوری، مراد بررسی تأثیر گروه‌درمانی مذهبی و شناختی ‐ رفتاری بر عزت نفس و نگرش‌های زناشویی زندانیان مرد شهر قم [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 31-61]

ر

 • رنجبر شورآبادی، زهرا تأثیر دیانت بر شادی دانش‌آموزان مدارس دخترانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان ناحیه 2 شهر کرمان [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 59-82]

ز

 • زارعی، حیدرعلی تعیین رابطه بین دینداری با سخت‌رویی روان‌شناختی [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 63-74]

ش

 • شاکری‌نیا، ایرج رابطه هویت مذهبی، نگرش مذهبی و سرسختی روان‌شناختی با سلامت روان در معتکفان [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 7-20]

 • شجاعی، محمدصادق مؤلفه‌های اجتماعی بهداشت روانی در نهج‌البلاغه با تأکید بر کار و فعالیت اقتصادی، روابط اجتماعی و کارکرد حکومت [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 103-121]

 • شریفی‌نیا، محمدحسین بررسی تأثیر گروه‌درمانی مذهبی و شناختی ‐ رفتاری بر عزت نفس و نگرش‌های زناشویی زندانیان مرد شهر قم [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 31-61]

ع

 • عابدی، احمد اثربخشی آموزش شناختی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی از زندگی دانشجویان [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 43-57]

 • عابدی، احمد اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مذهبی بر احساس گناه زوج‌های نابارور شهر اصفهان [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 89-101]

 • عادل، زهرا اثربخشی آموزش شناختی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی از زندگی دانشجویان [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 43-57]

 • علوی، سیدحمیدرضا تأثیر دیانت بر شادی دانش‌آموزان مدارس دخترانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان ناحیه 2 شهر کرمان [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 59-82]

غ

 • غروی، سیدمحمد روش‌شناسیِ ساخت یک مقیاس اسلامی (معیار مرجع) ویژگی‌ها و محدودیت‌ها [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 7-30]

 • غلامی، یونس بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و التزام عملی به اعتقادات اسلامی، با سلامت روان دانشجویان [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 21-41]

ف

 • فاضلی مهرآبادی، علیرضا سنجش قدردانی در دانشجویان و طلاب؛ بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه قدردانی [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 75-88]

 • فتاحی، راضیه ساخت و اعتبار‌یابی پرسشنامه گرایش به ذِکر در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 95-110]

 • فراهانی، حجت‌الله سنجش قدردانی در دانشجویان و طلاب؛ بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه قدردانی [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 75-88]

ق

ک

 • کاویانی، محمد روش‌شناسیِ ساخت یک مقیاس اسلامی (معیار مرجع) ویژگی‌ها و محدودیت‌ها [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 7-30]

 • کجباف، محمدباقر اثربخشی آموزش شناختی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی از زندگی دانشجویان [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 43-57]

 • کجباف، محمدباقر روش‌شناسیِ ساخت یک مقیاس اسلامی (معیار مرجع) ویژگی‌ها و محدودیت‌ها [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 7-30]

 • کلانتری، مهرداد ساخت و اعتبار‌یابی پرسشنامه گرایش به ذِکر در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 95-110]

 • کلهرنیا گلکار، مهدی بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دختر و پسر [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 83-93]

گ

 • گلزاری، محمود تأثیر حج عمره بر سلامت روانی، شادکامی و عمل به باورهای دینی دانشجویان [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 111-126]

م

 • مرندی، احمد تعیین رابطه بین دینداری با سخت‌رویی روان‌شناختی [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 63-74]

 • مولوی، حسین روش‌شناسیِ ساخت یک مقیاس اسلامی (معیار مرجع) ویژگی‌ها و محدودیت‌ها [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 7-30]

 • میرشاه جعفری، ابراهیم تأملی بر سازوکار ایمان و امید در زندگی و تأثیر آن بر سلامت روان انسان [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 123-142]

 • میکائیلی، نیلوفر بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دختر و پسر [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 83-93]

ن

 • نوذری، جمشید بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و التزام عملی به اعتقادات اسلامی، با سلامت روان دانشجویان [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 21-41]

ه

 • همایی، رضا اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مذهبی بر احساس گناه زوج‌های نابارور شهر اصفهان [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 89-101]

 • هویدا، رضا اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مذهبی بر احساس گناه زوج‌های نابارور شهر اصفهان [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 89-101]