ا

 • امیری، شعله بررسی رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 65-77]

پ

 • پرند، اکرم مدیریت خشم بر اساس آموزه‌های اسلامی و روان‌شناسی نوین [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 43-63]

ت

 • توکلی، ماهگل بررسی رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 65-77]

ج

 • جان‌بزرگی، مسعود ساخت و اعتباریابی آزمون پایبندی مذهبی بر اساس گزاره‌های قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 79-105]

ح

 • حاجلو، نادر قدرت آزمون تداعی‌های ناآشکار در سنجش نگرش‌های اجتماعی ناآشکار [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 25-42]

 • حسینی، محمدسلطان بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 7-23]

 • حسینی، محمدسلطان تحلیلی بر تصویرسازی ذهنی از خداوند در نوجوانان و جوانان بزهکار [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 119-128]

ز

 • زمانی، نیره مدیریت خشم بر اساس آموزه‌های اسلامی و روان‌شناسی نوین [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 43-63]

س

 • سالاری‌فر، محمدرضا تبیین علل و زمینه‌های خشونت خانگی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 7-41]

 • سیادت، سیدعلی بررسی مقایسه‌ای ابعاد هوش اخلاقی از دیدگاه دانشمندان با قرآن کریم و ائمه معصومین(ع) [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 97-118]

ش

 • شاه‌نظری، مهدی رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی با عمل به باورهای دینی در دانشجویان [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 83-96]

 • شجاعی، محمدصادق نگاهی به ریشه‌های «نظریه صفات شخصیت» در اخلاق [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 129-153]

 • شریفی‌نیا، محمدحسین درمان یکپارچة توحیدی، رویکردی دینی در درمان اختلالات روانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 65-82]

 • شکوهی یکتا، محسن مدیریت خشم بر اساس آموزه‌های اسلامی و روان‌شناسی نوین [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 43-63]

ع

 • عابدی، احمد تحلیلی بر تصویرسازی ذهنی از خداوند در نوجوانان و جوانان بزهکار [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 119-128]

ف

 • فرامرزی، سالار بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 7-23]

 • فقیهی، علی‌نقی مدیریت خشم بر اساس آموزه‌های اسلامی و روان‌شناسی نوین [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 43-63]

ک

 • کشاورز، امیر رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی با عمل به باورهای دینی در دانشجویان [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 83-96]

 • کلانتری، مهرداد رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی با عمل به باورهای دینی در دانشجویان [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 83-96]

گ

 • گل‌پرور، محسن سلامت عمومی دانشجویان تابعی از جهت‌گیری مذهبی، پایبندی مذهبی و باورهای دنیای عادلانه توزیعی و رویه‌ای [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 43-64]

ل

 • لطیفی، زهره بررسی رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 65-77]

م

 • مختاری‌پور، مرضیه بررسی مقایسه‌ای ابعاد هوش اخلاقی از دیدگاه دانشمندان با قرآن کریم و ائمه معصومین(ع) [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 97-118]

ن

 • نورعلیزاده میانجی، مسعود مدل اسلامی «مصون‌سازی» رفتار جنسی با تأکید بر پیشگیری و درمان انحراف‌ها و مشکلات جنسی [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 107-142]

ه

 • همایی، رضا بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 7-23]

 • همایی، رضا تحلیلی بر تصویرسازی ذهنی از خداوند در نوجوانان و جوانان بزهکار [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 119-128]

 • هویدا، رضا بررسی تطبیقی مدل چهارمرحله‌ای خودارزیابی در اسلام (مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه) با استراتژی‌های رفتارمحور خودرهبری [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 143-153]