آ

 • آهی، قاسم نقش «مثلث تاریک شخصیت»، «دل‌مشغولی‌های مادی» و «اندوه ناشی از مقایسه» در «گناهان کبیره» [دوره 13، شماره 25، 1398، صفحه 93-112]

ا

 • احمدی، محمدرضا تحلیل روان‌شناختی مناسک حج [دوره 13، شماره 25، 1398، صفحه 69-92]

 • اصفهانیان، محمود ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت‌ از زندگی از منظر اسلام و براساس نظریه خیرباوری [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 27-47]

 • افخمی اردکانی، مهدی بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی در پرتو سبک زندگی اسلامی [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 7-26]

 • امیری وانانی، لیلا اثربخشی آموزش «قدرشناسی مبتنی بر قرآن» و زمان بندی آن بر «شادی»، «رضایت از زندگی» و «امید» دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 117-144]

 • امینی، نسرین «فرایندهای شناختی» و «شاخص قند خون زنان دیابت نوع دو» در اثربخشی «آموزش آسیب‌های دنیاگرایی مبتنی بر مفاهیم نهج‌البلاغه» [دوره 13، شماره 25، 1398، صفحه 27-50]

ب

 • بخشنده بالی، عباس بررسی تطبیقی رویکرد فلسفی کندی و سهروردی پیرامون پیشگیری و درمان حزن دنیوی [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 95-115]

 • بشیری، ابوالقاسم مبانی الهیاتی و نقش آن در روان‌شناسی اسلامی [دوره 13، شماره 25، 1398، صفحه 113-136]

پ

 • پسندیده، عباس ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت‌ از زندگی از منظر اسلام و براساس نظریه خیرباوری [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 27-47]

 • پناهی، علی احمد اقتضائات آموزشی و پرورشی دوره کودکی از چشم‎انداز «آموزه‎های اسلامی» و «دانش روان‌شناسی» [دوره 13، شماره 25، 1398، صفحه 137-157]

ت

 • تبیک، محمدتقی تبیین مدل عملکردی انگیزش بر اساس منابع اسلامی [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 63-93]

 • تقوایی، داود پیش‌بینی «حرمت خود فرزندان» بر اساس «سبک‌های فرزند پروری والدین» و «پایبندی مذهبی مادران» [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 49-69]

ج

 • جان‌بزرگی، مسعود پیش‌بینی «حرمت خود فرزندان» بر اساس «سبک‌های فرزند پروری والدین» و «پایبندی مذهبی مادران» [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 49-69]

ح

 • حبیبی تبار، حسین بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی در پرتو سبک زندگی اسلامی [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 7-26]

 • حیدری، زهره ساخت، اعتباریابی و رواسازی آزمون معنای زندگی براساس منابع اسلامی [دوره 13، شماره 25، 1398، صفحه 7-25]

د

 • دلاور، علی ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت‌ از زندگی از منظر اسلام و براساس نظریه خیرباوری [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 27-47]

س

 • سالاری‌فر، محمدرضا ساخت، اعتباریابی و رواسازی آزمون معنای زندگی براساس منابع اسلامی [دوره 13، شماره 25، 1398، صفحه 7-25]

ش

 • شاطریان، فاطمه ساخت، اعتباریابی و رواسازی آزمون معنای زندگی براساس منابع اسلامی [دوره 13، شماره 25، 1398، صفحه 7-25]

 • شریعتی، رضا بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی در پرتو سبک زندگی اسلامی [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 7-26]

 • شهابی زاده، فاطمه «فرایندهای شناختی» و «شاخص قند خون زنان دیابت نوع دو» در اثربخشی «آموزش آسیب‌های دنیاگرایی مبتنی بر مفاهیم نهج‌البلاغه» [دوره 13، شماره 25، 1398، صفحه 27-50]

ص

 • صدوقی، مجید اثربخشی آموزش «قدرشناسی مبتنی بر قرآن» و زمان بندی آن بر «شادی»، «رضایت از زندگی» و «امید» دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 117-144]

ع

 • عجم، علی اکبر اثربخشی «قصه‌های قرآنی» بر «ذهنیت فلسفی» و «گرایش به تفکر انتقادی» دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی [دوره 13، شماره 25، 1398، صفحه 51-68]

ق

 • قاسمی، سلمان ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت‌ از زندگی از منظر اسلام و براساس نظریه خیرباوری [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 27-47]

ک

 • کاویانی، زهرا پیش‌بینی «حرمت خود فرزندان» بر اساس «سبک‌های فرزند پروری والدین» و «پایبندی مذهبی مادران» [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 49-69]

م

 • مباشری، زهرا اثربخشی «قصه‌های قرآنی» بر «ذهنیت فلسفی» و «گرایش به تفکر انتقادی» دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی [دوره 13، شماره 25، 1398، صفحه 51-68]

 • ملایی، محمدحسن مدل علّی رابطه ی بین «مذهب»، «سرسختی روانشناختی»، «دنیاگرایی» و «حل مسئله» در سربازان [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 145-156]

ن

 • نیکراهان، غلامرضا اثربخشی آموزش «قدرشناسی مبتنی بر قرآن» و زمان بندی آن بر «شادی»، «رضایت از زندگی» و «امید» دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 117-144]

ی

 • یزدخواستی، فریبا مدل علّی رابطه ی بین «مذهب»، «سرسختی روانشناختی»، «دنیاگرایی» و «حل مسئله» در سربازان [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 145-156]