نویسنده = علی‌نقی فقیهی
بررسی تأثیر خداپنداره (تصور از خدا) صحیح در مقابله با افسردگی

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 147-163

حسن انصاری؛ علی‌نقی فقیهی؛ صدیقه حسینی سمنانی


راهکارهای ارتقای سلامت روانی فرزندان؛ برگرفته از سبک زندگی اهل‌بیت(ع)

دوره 9، شماره 16، تیر 1394، صفحه 79-104

حسن نجفی؛ علی‌نقی فقیهی؛ اکبر رهنما


مدیریت خشم بر اساس آموزه‌های اسلامی و روان‌شناسی نوین

دوره 3، شماره 5، بهمن 1388، صفحه 43-63

محسن شکوهی یکتا؛ علی‌نقی فقیهی؛ نیره زمانی؛ اکرم پرند


انسان از دیدگاه راجرز و مقایسه‌ی آن با دیدگاه اسلامی

دوره 2، شماره 3، دی 1387، صفحه 143-167

علی‌نقی فقیهی؛ فاطمه رفیعی مقدم


مقایسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 69-86

علی‌نقی فقیهی؛ باقر غباری‌بناب؛ یداله قاسمی‌پور