رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 5-24

زهرا دلجو؛ مسعود جان‌بزرگی؛ سعیده بزازیان؛ الهام موسوی


کاربرد نظریه حوزه‌های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 7-38

محمدصادق شجاعی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی عسگری؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ عباس پسندیده


الگوهای طبقه‌بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 7-31

محمدصادق شجاعی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی عسگری؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ عباس پسندیده


بررسی مؤلفه‌های نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام در کتاب‌های درسی «دین‌‌وزندگی»

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 7-36

جواد عبدلی سلطان احمدی؛ قاسم پاشوی؛ معصومه فراست محمدی


ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی

دوره 9، شماره 17، آذر 1394، صفحه 7-26

رضا خجسته‌مهر؛ فیروزه رضائی؛ منصور سودانی


تأثیر حکمت‌های نهج‌البلاغه بر بهبود ابعاد سلامت عمومی دانشجویان

دوره 6، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 7-36

اسحق رحیمیان بوگر؛ علی سنایی


تحلیل محتوای کتاب‌های «هدیه‌های آسمان» و «فارسی» مقطع ابتدایی از نظر توجه به مهدویت

دوره 6، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 7-26

محمد امینی؛ زهرا ماشاءاللهی‌نژاد؛ مرضیه علیزاده زارعی


رابطه «دینداری» و «ابعاد شخصیت» با «سلامت روان» معلمان شهرستان رودان

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 7-32

مسعود باقری؛ حسن بنی‌اسدی؛ صفورا داوری


مدل دلزدگی زناشویی در ارتباط با الگوی ابعادی ارتباط با خدا، کنترل فکر و زبان

دوره 10، شماره 19، شهریور 1395، صفحه 7-30

10.30471/psy.2016.1081

پلین رخشانی؛ فاطمه شهابی زاده؛ حمید علیزاده


رابطة «جوّ عاطفی خانواده و جهت‌گیری مذهبی» با «گرایش به اعتیاد»

دوره 5، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 7-26

پرویز عسگری؛ سحر صفر‌زاده؛ مریم قاسمی‌مفرد


روش‌شناسیِ ساخت یک مقیاس اسلامی (معیار مرجع) ویژگی‌ها و محدودیت‌ها

دوره 4، شماره 6، خرداد 1389، صفحه 7-30

محمد کاویانی؛ محمدباقر کجباف؛ سیدمحمد غروی؛ حسین مولوی


بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان

دوره 3، شماره 5، بهمن 1388، صفحه 7-23

سالار فرامرزی؛ رضا همایی؛ محمدسلطان حسینی


تبیین علل و زمینه‌های خشونت خانگی

دوره 3، شماره 4، تیر 1388، صفحه 7-41

محمدرضا سالاری‌فر


بررسی اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی در کاهش بزهکاری زندانیان

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1387، صفحه 7-32

محمدحسین شریفی‌نیا


اثربخشی زوج درمانی با رویکرد اسلامی بر رضایت زناشویی

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 7-37

10.30471/psy.2017.1366

جعفر جدیری؛ علی فتحی آشتیانی؛ فرشته موتابی؛ حمیدرضا حسن‌آبادی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی در نوجوانان دبیرستانی

دوره 11، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 7-34

10.30471/psy.2018.1422

حمید مهدی‌زاده؛ جعفر بوالهری؛ محمد کاویانی ارانی


ساخت و ارزیابی روان‌سنجی مقیاس دینداری نوجوانان دبیرستانی ایران

دوره 12، شماره 22، فروردین 1397، صفحه 7-28

10.30471/psy.2018.1483

محمد خدایاری‌فرد؛ سعید اکبری زردخانه؛ رامین هاشمی گشنیگانی؛ محمد جواد فهیمی‌فر


ساخت، اعتباریابی و رواسازی آزمون معنای زندگی براساس منابع اسلامی

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 7-25

10.30471/psy.2020.5480.1572

زهره حیدری؛ محمدرضا سالاری‌فر؛ فاطمه شاطریان