آ

 • آقابابایی، ناصر رابطه مدل شخصیتی هگزاکو با جهت‌گیری دینی، و بهزیستی روان‌شناختی و فاعلی در ایران و لهستان [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 33-53]

 • آگاه هریس، مژگان اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 129-152]

ا

 • ابراهیمی، سیدمحسن نقش ابعاد اصلی شخصیت در نوع ارتباط با خدا [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 103-126]

 • ارجی، اکرم رابطه مدل شخصیتی هگزاکو با جهت‌گیری دینی، و بهزیستی روان‌شناختی و فاعلی در ایران و لهستان [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 33-53]

 • افشانی، سیدعلیرضا بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت اجتماعی مردم شهر یزد [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 83-103]

 • امیدیان، مهدی بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه یکپارچه‌توحیدی بر سازگاری زندانیان مرد [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 127-144]

ب

 • بلچنیو، آگاتا رابطه مدل شخصیتی هگزاکو با جهت‌گیری دینی، و بهزیستی روان‌شناختی و فاعلی در ایران و لهستان [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 33-53]

پ

 • پسندیده، عباس کاربرد نظریه حوزه‌های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 7-38]

 • پسندیده، عباس الگوهای طبقه‌بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 7-31]

 • پناهی تلخستانی، سعیده بررسی نارسایی‌های دیدگاه‌های روان‌شناسی معاصر پیرامون ملاک‌های بهنجاری و نابهنجاری و تبیین این موضوع از دیدگاه اسلامی [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 105-128]

 • پیمان‌پاک، فایزه نقش ابعاد اصلی شخصیت در نوع ارتباط با خدا [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 103-126]

ت

 • تقوایی، داود مقایسه سلامت عمومی و بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست با و بدون ازدواج موقت [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 65-86]

ج

 • جان‌بزرگی، مسعود کاربرد نظریه حوزه‌های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 7-38]

 • جان‌بزرگی، مسعود مروری بر وضعیت تجربی روان‌درمانگری‌ها در ایران [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 145-190]

 • جان‌بزرگی، مسعود الگوهای طبقه‌بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 7-31]

 • جان‌بزرگی، مسعود اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 129-152]

د

 • داستانی، محبوبه مروری بر وضعیت تجربی روان‌درمانگری‌ها در ایران [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 145-190]

 • داوری، محمد «مکانیزم‌های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعی» از دیدگاه قرآن کریم [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 55-82]

ر

 • رسولی‌نژاد، سیدپویا بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت اجتماعی مردم شهر یزد [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 83-103]

س

 • سالاری‌فر، محمدرضا مقایسه سلامت عمومی و بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست با و بدون ازدواج موقت [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 65-86]

 • سلیمانی، علی‌اکبر اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 129-152]

 • سمیعی، حمیدرضا بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت اجتماعی مردم شهر یزد [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 83-103]

ش

 • شجاعی، محمدصادق کاربرد نظریه حوزه‌های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 7-38]

 • شجاعی، محمدصادق الگوهای طبقه‌بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 7-31]

 • شریفی، فاطمه بررسی نارسایی‌های دیدگاه‌های روان‌شناسی معاصر پیرامون ملاک‌های بهنجاری و نابهنجاری و تبیین این موضوع از دیدگاه اسلامی [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 105-128]

ص

 • صادقی، منصوره السادات نقش ابعاد اصلی شخصیت در نوع ارتباط با خدا [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 103-126]

 • صدیق اورعی، غلامرضا «مکانیزم‌های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعی» از دیدگاه قرآن کریم [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 55-82]

 • صفورایی پاریزی، محمدمهدی رابطه «کارآمدی خانواده» با «بهزیستی معنوی» در دانشجویان و طلاب [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 87-102]

ط

 • طاهری‌فرد، احمد بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه یکپارچه‌توحیدی بر سازگاری زندانیان مرد [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 127-144]

ع

 • عبدخدایی، محمدسعید «مکانیزم‌های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعی» از دیدگاه قرآن کریم [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 55-82]

 • عسگری، علی کاربرد نظریه حوزه‌های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 7-38]

 • عسگری، علی الگوهای طبقه‌بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 7-31]

 • عصار، مریم نقش ابعاد اصلی شخصیت در نوع ارتباط با خدا [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 103-126]

 • علی‌نژاد، فرزانه اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 129-152]

غ

 • غروی‌راد، سیدمحمد کاربرد نظریه حوزه‌های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 7-38]

 • غروی‌راد، سیدمحمد الگوهای طبقه‌بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 7-31]

ف

 • فتاحی، راضیه مقایسه اثربخشی سوگ‌درمانی اسلامی با برنامه سوگ‌درمانی گروهی بر مشکلات بیرونی‌سازی دختران نوجوان داغدیده [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 39-64]

 • فقیهی، علی‌نقی بررسی نارسایی‌های دیدگاه‌های روان‌شناسی معاصر پیرامون ملاک‌های بهنجاری و نابهنجاری و تبیین این موضوع از دیدگاه اسلامی [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 105-128]

ک

 • کاویانی، محمد بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت اجتماعی مردم شهر یزد [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 83-103]

 • کلانتری، مهرداد مقایسه اثربخشی سوگ‌درمانی اسلامی با برنامه سوگ‌درمانی گروهی بر مشکلات بیرونی‌سازی دختران نوجوان داغدیده [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 39-64]

م

 • موسوی، الهام اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 129-152]

 • مولوی، حسین مقایسه اثربخشی سوگ‌درمانی اسلامی با برنامه سوگ‌درمانی گروهی بر مشکلات بیرونی‌سازی دختران نوجوان داغدیده [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 39-64]

ن

 • نجفی، مهدی مقایسه سلامت عمومی و بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست با و بدون ازدواج موقت [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 65-86]

 • نیوشا، بهشته رابطه «کارآمدی خانواده» با «بهزیستی معنوی» در دانشجویان و طلاب [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 87-102]

ه

 • هوشیاری، جعفر رابطه «کارآمدی خانواده» با «بهزیستی معنوی» در دانشجویان و طلاب [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 87-102]