آ

 • آکوچکیان، احمد بررسی تأثیر آموزش اسلام ‌محور به والدین بر عزت نفس نوجوانان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 119-140]

ا

 • احمدی، محمدرضا اثربخشی مناسک حج بر سلامت روانی حجاج [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 47-73]

 • اسعدی، سمانه مقایسه‌ی نگرش مذهبی و شدت ایمان مذهبی در دانش‌آموزان و دانشجویان دختر شهر اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 97-111]

ت

 • تاجی، مریم رابطة بین ابعاد دینداری با شادی دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 45-58]

 • تقوی نسب، سیده نجمه اصول بهداشت روانی از منظر صحیفه‌ی سجادیه [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 75-95]

ج

 • جان‌بزرگی، مسعود وضعیت تجربی درمانگری شناختی ـ رفتاری: یک مطالعه‌ی مروری روی فراتحلیل‌گری‌ها [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 7-45]

ح

ر

 • رئیس‌پور، حفیظ‌ الله رابطه بین نگرش مذهبی و سلامت روانی در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 31-43]

 • رفیعی مقدم، فاطمه انسان از دیدگاه راجرز و مقایسه‌ی آن با دیدگاه اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 143-167]

ش

 • شریفی، احسان ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه گرایش‌های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 59-77]

 • شریفی‌نیا، محمدحسین بررسی اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی در کاهش بزهکاری زندانیان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 7-32]

 • شواخی، علیرضا رابطة بین ابعاد دینداری با شادی دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 45-58]

ع

 • عابدی، احمد رابطة بین ابعاد دینداری با شادی دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 45-58]

ف

 • فاتحی‌زاده، مریم‌السادات بررسی تأثیر آموزش اسلام ‌محور به والدین بر عزت نفس نوجوانان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 119-140]

 • فقیهی، علی‌نقی انسان از دیدگاه راجرز و مقایسه‌ی آن با دیدگاه اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 143-167]

ک

 • کجباف، محمدباقر مقایسه‌ی نگرش مذهبی و شدت ایمان مذهبی در دانش‌آموزان و دانشجویان دختر شهر اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 97-111]

 • کجباف، محمدباقر رابطه بین نگرش مذهبی و سلامت روانی در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 31-43]

 • کلانتری، مهرداد ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه گرایش‌های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 59-77]

م

 • مفتاق، داوود ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه گرایش‌های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 59-77]

 • مهرابی، حسینعلی ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه گرایش‌های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 59-77]

 • مهرمحمدی، مجید نیایش و نماز براساس رویکرد رفتاری‌نگر [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 95-117]

 • میرشاه جعفری، سیدابراهیم اصول بهداشت روانی از منظر صحیفه‌ی سجادیه [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 75-95]

ن

 • نوری، ابوالقاسم مقایسه‌ی نگرش مذهبی و شدت ایمان مذهبی در دانش‌آموزان و دانشجویان دختر شهر اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 97-111]

ه

 • هدایتی، بنت‌الهدی بررسی تأثیر آموزش اسلام ‌محور به والدین بر عزت نفس نوجوانان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 119-140]