کلیدواژه‌ها = علم دینی
ماهیت روان‌شناسی اسلامی، پیشینی یا پسینی؟

دوره 10، شماره 19، شهریور 1395، صفحه 135-155

10.30471/psy.2016.1266

محمدحسن ابراهیمی دهشیری؛ مریم صالح زاده


نقش ابعاد اصلی شخصیت در نوع ارتباط با خدا

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 103-126

منصوره السادات صادقی؛ مریم عصار؛ فایزه پیمان‌پاک؛ سیدمحسن ابراهیمی


رویکردی جامع به مباحث انگیزش از دیدگاه قرآن

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 67-93

محمد کاویانی ارانی