منابع انگیزش اخلاقی با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه علامه طباطبایی و مازلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 کارشناس ارشد اخلاق اسلامی

چکیده

این پژوهش که با هدف بررسی منابع انگیزش از دیدگاه علامه طباطبایی و آبراهام مازلو و مقایسه آن دو دیدگاه انجام شد به دنبال پاسخگویی به این سؤال بود که: منبع انگیزشی رفتار اخلاقی انسان‌ها چیست؟ روش این پژوهش تحلیل عقلی و نظری متون دینی و روان‌شناختی است. این پژوهش از یک‌سو، دارای رویکردی میان‌رشته‌ای بین اخلاق و روان‌شناسی و از سوی دیگر پژوهشی علمی _ دینی است. براساس بعضی از دستاوردهای این پژوهش، علامه طباطبایی سه نظریه «اخلاق یونانی»، «اخلاق دینی» و «اخلاق قرآنی» را به ترتیب با سه منبع انگیزشی «تحسین اجتماعی»، «ثواب اخروی» و «محبت مبتنی بر توحید» مورد تأکید قرار می‌دهد. مازلو نیز بر دیدگاه «اخلاق مبتنی بر نیاز و فطرت» تأکید کرده است. بین دیدگاه علامه طباطبایی و آبراهام مازلو پنج وجه تشابه و چهار وجه تفاوت کشف شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sources of Ethical Motivation: A Comparative Approach to Abraham Maslow and Allameh Tabatabaei's Views

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kavyani 1
  • Mohammad Reza Karimi 2
1
2
چکیده [English]

This study aimed to investigate the sources of motivation from Abraham Maslow and Allameh Tabatabaei's view and make a comparison between the two viewpoints to answer this question: What is the source of motivation for human moral behavior? It has been performed by the method of theoretical and rational analysis of religious and psychological texts. It, on the one hand, has an interdisciplinary approach (viz. ethics and psychology) and on the other hand it is a scientific-religious research study. According to some of the achievements of the present study, Allameh Tabatabaei has emphasized three theories: "Greek Ethics," "religious ethics" and "Quranic ethics"; respectively with the three motivational sources: "social admiration," "rewards of the next world" and "affection based on monotheism". Maslow has also emphasized the "ethics based on need and nature". Five similarities and four differences were discovered between Abraham Maslow's view and Allameh Tabatabaei's.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • Source of Motivation
  • Ethics
  • Islamic Ethics
  • Psychology
  • Moral Behavior
  • Allameh Tabatabaei
  • Maslow