درمان یکپارچة توحیدی، رویکردی دینی در درمان اختلالات روانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

نامیده می‌شود، درمانی چندوجهی و جامع است که برای درمان اختلال خلقی و اضطرابی، اختلال شخصیت، اختلال وابستگی به مواد و اختلال رفتارهای نابهنجار پیشنهاد می‌شود. در این شیوه تلاش می‌گردد با ادغام فنون مختلف روان‌درمانی در آموزه‌های توحیدی ـ معنوی اسلام، ارزش‌هایی در فرد احیا شود که توان یکپارچه‌سازی و انسجام بخشیدن به کل شخصیت فرد را داشته باشد. امروزه، جامعة اسلامی، به شدت، نیازمند یک نظام درمانی مبتنی بر آموزه‌های معنوی و دینی است؛ زیرا وقتی از یک‌سو، نظام درمانی با پیشینة فرهنگی، ارزش‌ها و باورهای مراجع هماهنگ باشد و از سوی دیگر، اگر تعالیم الهی و معنوی ادیان، به ویژه، مؤلفة اساسی توحید و ارتباط عمیق و صمیمانه با خداوند متعال با یافته‌های رویکردها و فنون مختلف روان‌درمانی ادغام شوند، کارآمدی و پایداری درمان افزایش چشمگیری خواهد یافت؛ زیرا عنصر توحید بیش از هر عامل دیگری توان انسجام‌بخشی و یکپارچه‌سازی شخصیت را دار

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monotheist Integrated Therapy as a Religious Approach in Psychotherapy

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Sharifinia
چکیده [English]

The purpose of this research is to introduce a therapy model. This model, called monotheist integrated therapy, is a multimodal and comprehensive therapy that is suggested for curing anxiety disorder, personality disorder, drug dependence disorder, and misbehavior disorder. In this model, different psychotherapy techniques in monotheist-spiritual teachings of Islam are manipulated to nurture certain values in a person that can build his personality. Today, the Islamic society needs a therapy system based on psychological and religious teachings. That is because, when the therapy system is coordinated with the cultural background, values, and beliefs of one from one side, and the divine teachings of religions, especially monotheism and deep and sincere connection with God, from the other side, and is used along with different approaches of psychotherapy, the effectiveness of therapy will dramatically increase. That is because monotheism is the most influential factor on the cohesiveness and integration of one's personality

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychotherapy
  • integrated approach
  • Religious psychotherapy
  • Islamic counseling
  • spiritual psychotherapy