افزایش رضایت و تعهد زناشویی همسران با مداخلۀ وفاداری جنسی مبتنی بر الگوی اسلامی تنظیم رفتار جنسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی اسلامی، پژوهشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

3 استاد، روانشناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآمدی مداخلۀ وفاداری جنسی همسران در افزایش رضایت و تعهد زناشوئی مبتنی بر الگوی اسلامی تنظیم رفتار جنسی انجام شده است. بدین‌منظور، از یک طرح آزمایشی تک‌آزمودنی با خط پایه چندگانه و نمونه‌ای شامل سه زوج استفاده شد. یافته‌ها نشان داد هر سه زوج با شروع مداخله، روند افزایشی و روبه بهبودی را در مقیاس رضایت زناشویی (71 درصد) و در مقیاس تعهد زناشویی (5/61) نشان دادند. میزان 100٪ درصد دادۀ غیرهمپوش (PND) برای زوج دوم (خانم و آقا) در مقیاس رضایت زناشویی، نشان از اثربخشی بالای مداخله در این متغیر داشت و این شاخص برای زوج اول و سوم 80٪ بود که دربارۀ آنها نشان از اعتبار نسبی مداخله دارد. همچنین، (میزان 100٪ دادۀ غیرهمپوش (PND) در مقیاس تعهد زناشویی برای خانم در زوج سوم نشان از اثربخشی بالای مداخله در این متغیر دارد و این شاخص برای زوج اول، دوم و آقا در زوج سوم، 80٪ بود که نشان از اعتبار نسبی مداخله در این متغیر دارد. این یافته‌ها نشان می‌دهد مداخله وفاداری جنسی مبتنی بر الگوی اسلامی تنظیم رفتار جنسی در افزایش رضایت و تعهد زناشوئی کارآمداست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increasing satisfaction and sexual intercourse, spouses commit to sexual interventions

نویسندگان [English]

 • mohammad hosein haghshenas 1
 • Mahdi Abbasi 2
 • masoud janbozorgi 3
1 Ph.D. student of Psychology, Research Institute of Hawzah and University, Qom, Iran
2 scientific faculty of the Qur'an and Hadith Research Institute
3 Research institute of the field and university
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of the sexual fidelity intervention of spouses in increasing marital satisfaction and commitment based on the Islamic model of regulating sexual behavior. For this purpose, a single-subject experimental design with multiple baselines and a sample including three couples was used. The findings showed that all three couples showed an increasing and improving trend in the scale of marital satisfaction (71%) and in the scale of marital commitment (61.5) after starting the intervention. The percentage of non-overlapping data (PND) of 100% for the second couple (male and female) in the marital satisfaction scale showed the high effectiveness of the intervention in this variable, and this index was 80% for the first and third couple, which shows the relative validity of the intervention. has it. Also, (100% of non-overlapping data (PND) in the scale of marital commitment for the woman in the third couple shows the high effectiveness of the intervention in this variable, and this indicator was 80% for the first couple, the second couple and the man in the third couple, which shows the validity The intervention has a relative effect on this variable. These findings show that sexual fidelity intervention based on the Islamic model of regulating sexual behavior is effective in increasing marital satisfaction and commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sexual fidelity
 • regulation of sexual behavior
 • Islamic model
 • marital satisfaction
 • marital commitment
 1. امانی، احمد (1394)، «اثربخشی واقعیت درمانی بر عزت نفس و تعهد زناشویی زوجین»، مشاوره و رواندرمانی خانواده، دوره 5، ش2 (پیاپی 18(، ص1−
 2. پسندیده، عباس (1391)، رضایت زناشویى،‏ اول، قم: مؤسسه علمى فرهنگى دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر.
 3. رضایی، جواد؛ سیداحمد احمدی، عذرا اعتمادی و مریم رضایی حسین آبادی (1391)، «تأثیر آموزش زوج درمانی اسلام‌محور بر تعهد زناشویی زوجین»، روان‌شناسی و دین، س5، ش۱۱ (پیاپی۱۷)، ص37−
 4. سلطانی‎زاده، محمد؛ زهره لطیفی و مهناز افیونی اکبری (1397)، «نقش واسطه‎ای ارزش‎های شخصی در پیش‎بینی خویشتن‌داری جنسی بر اساس رابطه مادر−دختر اخلاق اسلامی و هوش معنوی دانش‌آموزان دختر شهر اصفهان»، فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، س3، ش7، ص87−
 5. سلیمانیان، علی‌اکبر (1373)، «بررسی تأثیر تفکرات غیرمنطقی بر نارضایتی زناشویی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 6. شاه‌سیاه، مرضیه؛ فاطمه بهرامی و سیامک محبی (1388)، «بررسی رابطه رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهرضا»، اصول بهداشت روانی، س11، ش3، (پیاپی43)، ص233−
 7. عباسی، مهدی (۱۳۹۶)، «الگوی تنظیم رفتار جنسی با رویکرد اسلامی»، قم: پژوهشگاه قرآن و حدیث سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.
 8. عباسی، مهدی و ابوذر محمدی (1398)، «ساخت مداخله خویشتن‌داری جنسی براساس الگوی اسلامی تنظیم رفتار جنسی برای افزایش وفاداری همسران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی اسلامی مثبت‌گرا، دانشگاه قرآن و حدیث قم.
 9. فقیهی، علی‎نقی؛ محسن شکوهی یکتا و اکرم پرند (1387)، «آموزش جنسی به کودک و نوجوان از دیدگاه اسلامی و مطالعات روان‎شناختی»، دوفصلنامه علمیتخصصی تربیت اسلامی، ش7، ص51−
 10. قادری، زهرا؛ ژاله رفاهی و محمد باغبان (1394)، «تأثیر آموزش به شیوه رویکرد هیجان مدار بر صمیمیت زوجین»، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، س16، ش2 (پیاپی 60)، ص77−
 11. قربانی، مهسا؛ فرشته زمانی علویجه، پروین شهری، کوروش زارع و طیبه مرعشی (1394)، «شناخت کنجکاوی‎های جنسی کودکانه: مقدمه‎ای بر آموزش و ارتقای سلامت جنسی آنان»، فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، ش 3، ص198−
 12. قنبری هاشم‌آبادی، بهرامعلی؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه، معصومه اسمعیلی و کیومرث فرحبخش (1390)، «رابطه بین سبک‎های فرزندپروری، دلبستگی و تعهد زناشویی در زنان متأهل»، دانشگاه علامه طباطبایی، فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، س2، ش7، ص39−
 13. کاظمی، یحیی؛ ولی مهدی‎نژاد و رعنا جمالی (1390)، «رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن‌داری و تعهد سازمانی مدیران»، فرایند مدیریت و توسعه، ش۷۸، ص75ـ92.
 14. کاظمی‌رضایی، سیدولی؛ سجاد همتی گروسی، جعفر حسنی و سیدعلی کاظمی رضایی (1396)، «اثربخشی آموزش خویشتن‌داری جنسی بر رضایت از زندگی و شادکامی در دانشجویان پسر»، پژوهش پرستاری، س12، ش6، ص51−
 15. لارسن، رندی جی، باس، دیوید ام (1400)، «روان‌شناسی شخصیت: حوزه‎های دانش درباره ماهیت انسان» (ویرایش چهارم)، ترجمه محبوبه خواجه رسولی، داود عرب قهستانی، فرید براتی سده، محسن دهقانی، هامایاک آوادیس یانس، بهمن نجاریان، فرهاد جمهری، تهران: رشد.
 16. مجلسى، محمد باقربن‌محمد تقى (1403ق)، بحارالانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 17. نعیمی، محمدرضا (1391)، «مشکلات جنسی و طلاق: مورد مطالعه استان گلستان»، مطالعات جامعه‌شناختی ایران، دوره ۲، ش۴.
 18. Adams, JM. & Jones, T. (1997), The conceptualization of marital commitment: Anintegrative analysis. Journal of personality and social psychology,72, 1177−
 19. Alresheed, F.; Hott, L.B. & Bano, C. (2013), Single Subject Research A Synthesis of Analytic Methods. Journal of Special Education Apprenticeship, Vol. 2. No. 1.
 20. Barlow, DH. & Hersen, M. (1984), Single Case Experimental Designs: Strategies for Studying Behavior Change, Boston: Allyn Bacon.
 21. Brown, E. (2001), Patterns of infidelity and their treatment (2nded), Philadelphia: Brunner−
 22. Buss, D.M. & Shackelford, T.K. (1997), Susceptibility to infidelity in the first year of marriage, Journal of Research in Personality. 31.
 23. Chambless, DL.; Baker, MJ.; Baucom, DH.; Beutler, LE., Calhoun, ; Crits−Christoph, P. & Woody, SR. (1998), Update on empirically validated therapies, II. The Clinical Psychologist, 51.PP.3−16.
 24. Collins, C.; Alagiri, P. & Summers, Todd (2002), ”Abstinence Only vs, Comprehensive Sex Education: What are the Arguments? What is The Evidence?, Policy Monograph Series, Retrieved from: ari.ucsf. edu/pdf/abstinence. Pdf.
 25. Cozby, PC. (2012), Metods in behavioral research, Mc Graw−Hill Primis.
 26. Gallo, KP.; Comer, JS. & Barlow, DH. (2013), Single−Case Experimental Designs and Small Pilot Trial Designs, In: Jonathan SC. & Philip CK. (Eds.), The Oxford handbook of research strategies for clinical psychology. (P.24−39), Oxford University.
 27. Harmon, DK. (2005), Black men and marriage: The impact of spirituality, religiosity and marital commitment on marital satisfaction (Doctoral dissertation), University of Alabama. Alabama.
 28. Hauser, D. (2004), Five Years of Abstinence−only−until−Marrige Educational: Assessing the Impact, Washington DC: Advcates for Yourth, Retrieved from: www.advocatesforyouth.org
 29. Howel, M. & Keefe, M. (2007), Advocates for Youth: The History of Federal Abstinence−only Funding.Washington DC 20036 USA, Retrived from: http://www.advocatesforyouth.org/publication/429?task=view
 30. Lane, JD. & Gast, DL. (2104), Visual analysis in single case experimental design studies: Brief review and guidelines, Neuropsychological Rehabilitation, 24 (3−4), P.445−
 31. Olson, D. H., Fournier, D. G., Druckman, J. M., McCubbin, H. I., & Barnes, H. L. (1989), Families. California: Sage Publication Inc.
 32. Olson, K. (1998), Strategic clustering, Executive Excellence, 15 (12): 16.
 33. Reibstein, J. & Richards, M. (1993), Sexual arrangements: Marriage and the temptation of infildelity, New York: Scrihcner.
 34. Sexual abstinence & Family Education (SAFE) Inc. (1995), Abstinence Programs Word, NewsletterArchive, Vol.5.
 35. Sharma, B. (2011), Mental and Emotional Impact of Divorce on Women, Journal of the Indian Academy of Applied Psychology January Vol.37, No.1, 125−
 36. Spring, J. (1996). After the affair. Healing the pain and rebuilding the trust when a partner has been unfaithful, New York: Harper Collins.
 37. Spring, JA. (I996), After the affair:Healing the pain and rebuilding trust when a partner has been unfaithful, New York: Harper/Collins.
 38. Sternberg, RJ. (1986), A triangular theory of love, Psychological Review, 93(2): 119−
 39. Thompson, AP. (1984), Emotional and sexual components of extramarital relations, Journal of Marriage and the Family: 35−
 40. Wolery, M.; Harris, S. R. (1982). “Interpreting Results of Single - subject Research Designs”, in: Physical Therapy, Vol. 62, No. 4, pp. 445 - 452.