رابطه مدل شخصیتی هگزاکو با جهت‌گیری دینی، و بهزیستی روان‌شناختی و فاعلی در ایران و لهستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه کاتولیک جان پل دوم لوبلین

چکیده

پژوهش‌های واژگانی و آماری نشان داده است که یک مدل شش‌عاملی می‌تواند به‌خوبی ساختار شخصیت را تبیین کند. این شش عامل عبارت‌اند از صداقت _ فروتنی، تهییج‌پذیری، برون‌گرایی، توافق، وظیفه‌شناسی، و تجربه‌پذیری. هدف این پژوهش بررسی رابطه مدل شخصیتی هگزاکو با بهزیستی روان‌شناختی و فاعلی، و جهت‌گیری دینی بود. 235 دانشجوی ایرانی و 226 دانشجوی لهستانی به پرسشنامه شخصیت هگزاکو (60گویه‌ای) (اشتن و لی، 2009)، مقیاس تجدید نظرشده جهت‌گیری دینی (هیل، 1999)، مقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی ریف (ریف، 1989)، مقیاس شادی فاعلی (لیوبومرسکی و لپر، 1999)، و مقیاس رضایت از زندگی (دینر، امونز، لارسن و گریفن، 1985) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که در هر دو بافت ایرانی و لهستانی، صداقت _ فروتنی نیرومندترین عامل شخصیتی همبسته با دینداری درونی است و همچنین، در هر دو بافت، برون‌گرایی نیرومندترین پیش‌بینی‌کننده بهزیستی فاعلی و روان‌شناختی بود. پس از کنترل عامل‌های هگزاکو، دینداری توانست مقادیری اندکی از بهزیستی را پیش‌بینی کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of the HEXACO Model of Personality with Religious Orientation and Psychological and Subjective Well-Being in Iran and Poland

نویسندگان [English]

  • Naser Aghababaei 1
  • Akram Arji 1
  • Agatha Belchenu 2
1 Ph.D. Student of Psychology, Allameh Tabatabai University
2 Assistant Professor of John Paul II Catholic University of Lublin
چکیده [English]

Lexical and statistical researches have shown that a six factor model is able to explain the personality structure well. Those six factors are honesty-humility, emotionality, extraversion, agreeableness, conscientiousness, and openness to experience. The aim of this research was to investigate the relationship of the HEXACO model of personality with psychological and subjective well-being, and religious orientation. 235 Iranian and 226 Polish college students completed the HEXACO personality inventory-60 (Ashton & Lee, 2009), religious orientation scale-revised (Hill, 1999), Ryff's (1989) scales of psychological well-being, subjective happiness scale (Lyubomirsky & Lepper, 1999), and satisfaction with life scale (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). The results showed that within both Iranian and Polish contexts, honesty-humility was the strongest personality factor correlated to intrinsic religiosity. Also, within both contexts, extraversion was the strongest predictor of subjective and psychological well-being. After controlling the HEXACO factors, religiosity could predict some account of variance in well-being

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality
  • HEXACO model of personality
  • psychological well-being
  • religious orientation