بررسی تطبیقی دیدگاه‌های غزالی و بندورا در تربیت اخلاقی

دوره 6، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 95-124

محمد کاویانی؛ مهدی فصیحی رامندی


هنجاریابی مجدد پرسش‌نامه سنجش کارآمدی خانواده با استفاده از نظریه سؤال-پاسخ

دوره 10، شماره 19، شهریور 1395، صفحه 99-117

10.30471/psy.2016.1085

جعفر هوشیاری؛ حسن تقیان؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی


نقش ابعاد اصلی شخصیت در نوع ارتباط با خدا

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 103-126

منصوره السادات صادقی؛ مریم عصار؛ فایزه پیمان‌پاک؛ سیدمحسن ابراهیمی


سبک اهل‌بیت(ع) در همسرداری

دوره 9، شماره 16، تیر 1394، صفحه 105-134

علی‌احمد پناهی


ساخت و روان‌سنجی مقیاس مدیریت اسلامی

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 105-130

هاجر مساح؛ حمیدرضا عریضی؛ ابوالقاسم نوری؛ محسن گل‌پرور


پیش‌بینی‌پذیری احساس تنهایی براساس سبک دلبستگی با توجه به نقش میانجی‌گری ارتباط با خدا

دوره 11، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 107-130

10.30471/psy.2018.1426

فاطمه قابضی؛ منصوره سادات صادقی؛ لیلا مرادخانی؛ ریحانه پاسبانی


فرزندآوری از دیدگاه زنان متأهل با تأکید بر نگرش دینی

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 107-130

10.30471/psy.2020.5786.1625

سوده توکلی؛ حمید رفیعی هنر


تأثیر «سوگ‌درمانی شناختی‌– رفتاری با رویکرد اسلامی» بر «سلامت عمومی خانواده‌های داغدیده»

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 113-134

مرضیه شریفی؛ سیداحمد احمدی؛ مریم فاتحی‌زاده


«سبک زندگی» با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه «علامه طباطبایی» و «دالایی‌لاما»

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 117-147

10.30471/psy.2017.1369

مجتبی فیضی؛ مسعود آذربایجانی؛ محمد کاویانی


کارآمدی برنامه ذکر‌گویی در کاهش اضطراب

دوره 14، شماره 27، مهر 1399، صفحه 117-139

10.30471/psy.2020.5517.1575

مسعود نورعلیزاده میانجی؛ اباذر رضایی؛ سید هانی موسوی


نیایش و نماز براساس رویکرد رفتاری‌نگر

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1387، صفحه 95-117

مجید مهرمحمدی


بررسی رابطه «اخلاق ورزشی» با «اعتقادات» به عنوان یکی از مؤلفه‌های هوش معنوی

دوره 5، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 99-110

محمد سلطان حسینی؛ زهره موسوی؛ احمد عابدی؛ اعظم صیاد طلایی


رابطه بین رشد اعتقادی و سلامت روانی دانشجویان

دوره 6، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 105-117

سیف‌الله فضل‌اللهی قمشی؛ منصوره ملکی توانا


پیش‌بینی «آسایش درونی» بر اساس «نگرش به دین» با واسطه‌گری «امید» و «معنای زندگی»

دوره 12، شماره 22، فروردین 1397، صفحه 109-134

10.30471/psy.2018.1488

ناصر آقابابایی؛ فرامرز سهرابی؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی