نویسنده = جعفر هوشیاری
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش مرزهای روان‌شناختی خانواده بر اساس قرآن کریم

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 7-29

10.30471/psy.2021.7493.1825

جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ سید حمید جزایری؛ حسن تقیان


هنجاریابی مجدد پرسش‌نامه سنجش کارآمدی خانواده با استفاده از نظریه سؤال-پاسخ

دوره 10، شماره 19، شهریور 1395، صفحه 99-117

10.30471/psy.2016.1085

جعفر هوشیاری؛ حسن تقیان؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی


رابطه «کارآمدی خانواده» با «بهزیستی معنوی» در دانشجویان و طلاب

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 87-102

جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ بهشته نیوشا