نویسنده = راضیه فتاحی
بررسی رابطه بین شادکامی و گرایش‌های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 5، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 85-98

راضیه فتاحی؛ حمید طاهر نشاط‌دوست؛ مهدی ربیعی؛ احسان شریفی