نویسنده = حمیدرضا عرب بافرانی
بررسی رابطه بین فرانگرانی و شک مذهبی در دانشجویان

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 87-104

مهناز شیرانی؛ امیر قمرانی؛ حمیدرضا عرب بافرانی؛ عظیم السادات فاطمی


اثر‌بخشی «آموزش معنویت» بر «سازگاری ‌زناشویی زوجین»

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 95-112

حمیدرضا عرب بافرانی؛ محمدباقر کجباف؛ احمد عابدی