کلیدواژه‌ها = روان‌سنجی اسلامی
بررسی رابطه بین فرانگرانی و شک مذهبی در دانشجویان

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 87-104

مهناز شیرانی؛ امیر قمرانی؛ حمیدرضا عرب بافرانی؛ عظیم السادات فاطمی


ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی

دوره 9، شماره 17، آذر 1394، صفحه 7-26

رضا خجسته‌مهر؛ فیروزه رضائی؛ منصور سودانی