تأثیر حکمت‌های نهج‌البلاغه بر بهبود ابعاد سلامت عمومی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه سمنان

2 استادیار گروه الهیات (ادیان و عرفان) دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش حکمت‌های نهج‌البلاغه بر ابعاد سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه سمنان بود. در یک بررسی آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پی‌گیری با گروه کنترل، 61 نفر از این دانشجویان به طور تصادفی انتخاب و نیز به صورت تصادفی در گروه­های آزمایشی و کنترل گماشته شدند. شرکت‌کنندگان در سه مرحله پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) را تکمیل کردند و گروه‌های آزمایش ده جلسه آموزش مهارت‌های زندگی را هفته‌آی یک‌بار دریافت کردند. نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان داد که آموزش حکمت‌های نهج‌البلاغه بطور معناداری باعث کاهش علایم نشانه‌های بدنی، اضطراب و بی‌خوابی، اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی در گروه‌های آزمایش در مقایسه با گروه‌های کنترل شده است (05/0>p). طبق نتایج این پژوهش، آموزش حکمت‌های نهج‌البلاغه به شیوه گروهی روش مؤثری برای برای بهبود ابعاد سلامت عمومی دانشجویان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of NahjAlbalaghah on improving general health of university students

نویسندگان [English]

  • Eshagh Rahimian 1
  • Ali sanaee 2
چکیده [English]

The present research tended to investigate the impact of teaching NahjAlbalaghah on different aspects of general health of students in Semnan Univedrsity. The research was an experimental one including pretest, posttest as well as control group. 61 students were randomly chosen and divided into experiment and control groups. The participants were asked to fill out the general health questionnaires (GHQ-28) in three phases. The experiment groups took a course on life skills in 10 sessions once a week as treatment. Frequent analysis of  the results revealed that teaching NahjAlbalaghah guidelines will dramatically decrease anxiety, sleeplessness, disorders in social conducts, and depression in experiment groups comparing to control groups (p>0/05). Based on the findings of this research, teaching NahjAlbalaghah guidelines proves to be effective in improving various aspects of general health of university students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NahjAlbalaghah
  • social conduct
  • Anxiety
  • university students