تأملی بر سازوکار ایمان و امید در زندگی و تأثیر آن بر سلامت روان انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

فرد باایمان، زندگی را پوچ و بی‌هدف نمی‌داند، بلکه با انگیزه به سوی هدف‌های خود می‌رود. در متون اسلامی و به‌ویژه در قرآن و احادیث، دستورهای فراوانی در مورد امید و ناامیدی آمده است. هدف این مقاله، بررسی آثار امید در زندگی و تأثیر آن بر سلامت روان انسان با توجه به متون اسلامی و با روش توصیفی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عواملی، مانند آرامش روحی، خوش‌بینی، افزایش سازگاری با محیط، کاهش ترس و اضطراب، افزایش ظرفیت مقابله با حوادث و چند اعتقاد اساسی دیگر که باعث امید می‌شود، خود تحت تأثیر اعتقاد به خداوند و خودباوری دینی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Inquiry into the Role of Faith and Hope in Life and its Effects on Man's Mental Health

نویسندگان [English]

  • Maryam Ansari 1
  • Ibrahim Mirshah Ja'fari 2
چکیده [English]

A faithful individual does not consider life to be futile and aimless; he moves ahead towards his goals with motive. There are numerous instructions concerning hope and despair in the Quran and traditions. This article aims to study, according to the Islamic texts, the effects of hope on man's mental health. The research has been done in a descriptive way and the factors which result in hope and boost it in life have been studied in religious texts. The findings of the research showed that factors like peace of mind, positive thinking, increasing compatibility with the environment, decrease of fear and agitation and promotion of the capacity of encountering the events and a few other basic beliefs which give rise to hope are by themselves influenced by belief in God and religious self-belief

کلیدواژه‌ها [English]

  • hope
  • faith
  • man's mental health