دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، خرداد 1389، صفحه 1-160 

مقاله پژوهشی

روش‌شناسیِ ساخت یک مقیاس اسلامی (معیار مرجع) ویژگی‌ها و محدودیت‌ها

صفحه 7-30

محمد کاویانی؛ محمدباقر کجباف؛ سیدمحمد غروی؛ حسین مولوی


تعیین رابطه بین دینداری با سخت‌رویی روان‌شناختی

صفحه 63-74

مسعود قربانعلی‌پور؛ احمد مرندی؛ حیدرعلی زارعی