ارائه الگوی اسلامی کامیابی در کار براساس قرآن، کتب روایی و بیانات مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 اصفهان؛ خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

چکیده

کامیابی در کار، انرژی‎بخش و توانمندکننده برای انجام بهتر کار است. در متون اسلامی ریشه‎های کامیابی در کار قدمتی طولانی دارد، اما چند سالی است که در متون پژوهشی غربی بدان توجه شده است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی اسلامی عوامل کامیابی در کار، براساس متون دینی شامل قرآن، کتب روایی و بیانات رهبر معظم انقلاب است. روش پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل محتوا است. مدیریت داده‎ها با نرم‎‎افزار MAXQDA-11 انجام شده است. براساس پژوهش، پنج کد هسته‎ای کامیابی در کار عبارت‎اند از: عمل خوب، علم‎آموزی، ارزش‎گذاری به زمان، تلاش و کوشش، پایداری و استقامت در مسیر اهداف. دو کد هسته‎ای متون پژوهشی غربی، یادگیری و سرزندگی است. با توجه به اینکه کدهای متون پژوهشی غربی زیرمجموعه‎ای از دو کد هسته‎ای علم‎آموزی و تلاش و کوشش هستند، در این کدها قابل ادغام می‌باشند. بر این اساس، الگوی اسلامی عوامل کامیابی در کار ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Islamic Pattern of Success at Work Based on Quran, Narrative Books, and the Supreme Leader's Statements

نویسندگان [English]

 • Hajar Massah 1
 • Sayyed Meysam Dibaji 2
1 Ph.D., University of Isfahan, Corresponding Author
2 Ph.D., University of Isfahan, Faculty of Psychology and Educational Sciences
چکیده [English]

Success at work energizes and empowers us to do a better job. Although the roots of success at work have a long history in Islamic texts, it has been considered in Western research texts for a few years. This study aimed to present an Islamic pattern of the factors of success at work based on religious texts, including Quran, narrative books, and the Supreme Leader's statements. This qualitative study applied a content analysis method. The data were organized by MAXQDA-11 software. According to the study, the five core codes of success at work are as follows: good practice, knowledge acquisition, valuing time, attempt, and stability in goals. Learning and energetic life are the two core codes in Western research texts. Since these two codes are considered a subset of the two core codes of knowledge acquisition and attempt, they can merge into them; thus, an Islamic pattern of the factors of success at work were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • success at work
 • Quran
 • the Supreme Leader
 • Islamic pattern of success at work
 1. الآمدی، عبدالواحد (1366)، تصنیف غررالحکم ودررالکلم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
 2. ابن بابویه قمی (شیخ صدوق)، محمد بن على (1400)، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، قم: دار الشریف الرضی.
 3. ابن‎شعبه، حسن‎ بن علی (1382)، تحفالعقول، ترجمه صادق حسن‎زاده، قم: انتشارات آل علی.
 4. الهی قمشه‎ای، مهدی (1380)، ترجمه قرآن کریم، قم: انتشارات فاطمه‎الزهرا.
 5. بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 10/11/1390، به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار آیت­الله العظمی خامنه­ای. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18871
 6. پاینده، ابوالقاسم (1324)، نهجالفصاحه، تهران: انتشارات جاویدان.
 7. ‏جعفری، یعقوب (1376)،کوثر، ج‏2، قم: هجرت.
 8. جوهری، اسماعیل بن حماد (1410)، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه المجلد 5، بیروت: انتشارات دارالعلم للملایین.
 9. حرعاملی، محمد بن الحسن (1414)، وسائلالشیعه، ج1، قم: انتشارات آل‌البیتb لإحیاء التراث.

10. خلیلیان‎اشکذری، محمدجمال (1381)، فرهنگ اسلامی و توسعه اقتصادی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی امام خمینی.

11. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1416)، مفردات الفاظ القرآن، ج1،بیروت: دارالقلم.

12. شریف الرضی الموسوی، محمد بن الحسین (سنه 400 هجری) (1376)، نهج‌‌البلاغه، ترجمه سیدعلینقی فیض الاسلام، تهران: نشر فقیه.

13. شریف الرضی الموسوی، محمد بن الحسین (سنه 400 هجری) (1384)، نهج‌‌البلاغه، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، قم: انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی‎طالب.

14. شعیری، تاج‌الدین (1363)،جامع الاخبار، قم: انتشارات رضی.

15. طباطبایی، محمدحسین (1374)، المیزان فی تفسیر قرآن، چ5، قم: دفتر نشر اسلامی.

16. طباطبایی، محمدحسین (1386)، المیزان فی تفسیر قرآن، ج11، ترجمه سیدمحمدباقر همدانی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.

17. قرشی، سیدعلی‎اکبر (1371)، قاموس قرآن، ج4،تهران: نشر دارالکتب‎الاسلامیه.

18. کلینی، محمد بن یعقوب (1374)، الاصول من الکافی، ج4 و 5،ترجمه محمدباقر کمره‌ای، تهران: نشر دارالکتب الاسلامیه.

19. متقى هندى، علاءالدین على (1409ق)، کنز العمّال فى سنن الأقوال و الأفعال، ج3، تحقیق و تصحیح شیخ بکرى حیانى و شیخ صفوة الصفا، بیروت: مؤسسة الرسالة.

20. محمدی ری‌شهری، محمد (1367)، میزان الحکمه،ج5، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.

21. محمدی ری‎شهری، محمد (1377)، میزانالحکمه، ج5 و 11، قم: نشر دارالحدیث.

22. محمدی ری‌شهری، محمد (1386)، منتخب میزان الحکمه، ج1، قم: مؤسسه فرهنگی دارالحدیث.

23. محمدی ری‎شهری، محمد (1393)، خردگرایی در قرآن و حدیث، قم: نشر دارالحدیث.

24. مجلسی، محمدباقر (1363)، بحارالانوار، ج1، تهران: کتابخانه مسجد حضرت ولی عصرf.

25. مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحارالانوار، بیروت: مؤسسة الوفاء.

26. مطهری، مرتضی (1384)، مجموعه آثار، ج7، تهران: انتشارات صدرا.

27. مکارم شیرازی، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب اسلامیه.

28. مکارم شیرازی، ناصر (1377)، اخلاق در قرآن، ج1، قم: انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی‎طالب.

29. نوری، حسین بن محمدتقی (1408)، مستدرکالوسائل و مستنبطالمسائل، ج13، بیروت: انتشارات آل‎البیتb لاحیاء التراث.

30. Adizes, I. (1999), Managing Corporate Life Cycles, Prentice-Hall: Englewood Cliffs, NJ.

31. Alderfer, C. (1972), Existence, relatedness, and growth; human needs in organizational settings, New York: Free Press.

32. Benson, P., & Scales, P. (2009), The definition and preliminary measurement of thriving in adolescence, The Journal of PositivePsychology, 4: 85–104.

33. Bostic, J. H, (2003), Constructive thinking, mental health and physical health, Ph.D, dissertation, Saint Louis University.

34. Campbell, J. K., & Hwa, Y. S. (2014), Workplace spirituality and organizational commitment influence on job performance among academic staff, Jurnal pengurusan, 40, 115-123.

35. Carmeli, A., & Spreitzer, G. M. (2009), Trust, connectivity, and thriving: Implications for innovative behaviors at work, Journal of Creative Behavior, 43: 169-191.

36. Carver, C. S. (1998). Resilience and thriving: Issues, models, and linkages. Journal of social issues, 54(2), 245-266.

37. Conley, SH & You, S. (2013), Role Stress Revisited: Job Structuring Antecedents, Work Outcomes, and Moderating Effects of Locus of Control, Educational Management Administration & Leadership: 1-23.

38. Cotter, E.W & Fouad.N.A. (2013), A. Fouad Personal Strengths Examining Burnout and Engagement in Layoff Survivors: The Role of Personal Strengths, Journal of Career Development, 40(5): 424-444.

39. Duchon, D., & Plowman, D. A. (2005), Nurturing the spirit at work: Impact on work unit performance, The leadership quarterly, 16(5), 807-833.

40. Fortunato, J.V. (2004), A Comparison of the Construct Validity of Three Measures of Negative Affectivity, Educational and Psychological Measurement, 64: 271.

41. Glicken, Morle y. D & Robinson. Bennie. C. (2013), Chapter 2 - Understanding Job Stress, Job Dissatisfaction, and Worker Burnout, Treating Worker Dissatisfaction during Economic Change: 23-39.

42. Hall, J., Roman, M. W., Thomas, S. P., Brown Travi, C., Powell, J., Tennison, C., Moyers, K., Shoffner, D. H., Broyles, T., Martin, T., & McArthur, P. M. (2009), Thriving as becoming resolute in narrative of women surviving childhood maltreatment, The American Journal of Orthopsychiatry, 79: 375–386.

43. Hon, A.H.Y; Chan, W.W. (2013), The Effects of Group Conflict and Work Stress on Employee Performance, Cornell Hospitality Quarterly, 54(2): 174–184.

44. Hon, A.H.Y; Chan, W.W. (2013), The Effects of Group Conflict and Work Stress on Employee Performance, Cornell Hospitality Quarterly, 54(2): 174–184.

45. Joseph, S., & Linley, A. (2008), Trauma, recovery and growth: Positive psychological perspectives on posttraumatic stress, Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.

46. Kark, R., & Carmeli, A. (2009), Alive and creating: The mediating role of vitality in the relationship between psychological safety and creative work involvement, Journal of Organizational Behavior, 30(6): 785–804.

47. Kashdan, T. B, (2002), Social Anxiety Dimensions, Neuroticism, and the contours of positive psychological functioning, Cognitive Therapy and Research, 26: 789-810.

48. Lambert, E. G., Barton-Bellessa, S. M., & Hogan, N. L. (2015). The consequences of emotional burnout among correctional staff. Sage Open, 5(2), 2158244015590444.

49. Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990), A theory of goal setting & task performance, Prentice-Hall, Inc.

50. Maslow, A. (1943), A theory of human motivation, Psychological Review, 40: 370–396.

51. Miller, J. B., & Stiver, I. P. (1997), The healing connection: How women form relationships in therapy and in life, Boston: Beacon Press.

52. Morgeson, F. P., & Humphrey, S. E. (2006), The Work Design Questionnaire (WDQ): developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and the nature of work, Journal of applied psychology, 91(6), 1321.

53. Muraven, M, Gagne, M & Rosman, H, (2008), Helpful self-control: Autonomy support, vitality, and depletion, Journal of Experimental Social Psychology, 44: 573-585.

54. Nix, G., Ryan, R. M., Manly, J. B., & Deci, E. L. (1999), Revitalization through self-regulation: The effects of autonomous and controlled motivation on happiness and vitality, Journal of Experimental Social Psychology, 25: 266–284.

55. Peterson, C. (2006), A primer in positive psychology, Oxford University Press, New York: NY.

56. Porath, C., Spreitzer, G; Gibson, C & Garnnet, F.G. (2011), Thriving at work: Toward its measurement, construct validation, and theoretical refinement, Journal of Organizational Behavior, J. Organiz. Behav, Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/job.756.

57. Reinhoudt, C. J, (2004), Factor related to aging well: The influence of optimism, Hardiness and spiritual well-being on the physical health functioning of older adults, Record of Research, The Ohio state university.

58. Ryff, C. D. (1989), Happiness is everything, or is it—Explorations on the meaning of psychological well-being, Journal of Personality and Social Psychology, 5: 1069–1081.

59. Saakvitne, K. W., Tennen, H., Affleck, G. (1998), Exploring thriving in the context of clinical trauma theory: Constructivist self-developmental theory, Journal of Social Issues. 54 (2): 279–299.

60. Spector, P. E., Zapf, D., Chen, P. Y., & Frese, M. (2000), Why negative affectivity should not be controlled in job stress research: Don’t throw out the baby with the bath water, Journal of Organizational Behavior, 21: 79-95.

61. Spreitzer, G., Sutcliffe, K., Dutton, J., Sonenshein, S. and Grant, A.M. (2005), A socially embedded model of thriving at work, Organization Science, 16: 537-549.

62. Spreitzer, G; Porath, Ch.L & Gibson, C.B. (2012), Toward human sustainability: How to enable more thriving at work, Organizational Dynamics, 41: 155-162.

63. Thomas, S. P., & Hall, J. (2008), Life trajectories of female child abuse survivors thriving in adulthood, Qualitative Health Research, 18: 149–166.

64. Warr, P. (2007), Work, Happiness, and Unhappiness, Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.

65. Warttig, SH.L; Forshaw, M.J; South, J & white, A.K. (2013), New, normative, English-sample data for the Short Form Perceived Stress Scale, Journal of Health Psychology, 18(12): 1617–1628.

66. Youssef, Carolyn M. and Luthans, Fred. (2007), Positive Organizational Behavior in the Workplace: The Impact of Hope, Optimism, and Resilience, Journal of Management, 33:5: 774-800.