دوره و شماره: دوره 14، شماره 26، فروردین 1399، صفحه 1-200 
نقش سلامت معنوی و مقابله مذهبی در پیش‎بینی اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به ویروس کرونا

صفحه 29-42

10.30471/psy.2020.6545.1701

سید حسین میرحسینی؛ شهناز نوحی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ حسینعلی مهاجر؛ ملکه ناصری فدافن