کلیدواژه‌ها = امید
اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی بر مؤلفه‎های اضطراب وجودی، صبر و امید در زنان افسرده

دوره 14، شماره 27، مهر 1399، صفحه 95-115

10.30471/psy.2020.6428.1690

منیره بیاتی اشکفتکی؛ آزیتا امیرفخرایی؛ محمدحسین شریفی‌نیا


تأملی بر سازوکار ایمان و امید در زندگی و تأثیر آن بر سلامت روان انسان

دوره 4، شماره 6، خرداد 1389، صفحه 123-142

مریم انصاری؛ ابراهیم میرشاه جعفری