دوره و شماره: دوره 11، شماره 20، فروردین 1396 

مقاله پژوهشی

اثربخشی زوج درمانی با رویکرد اسلامی بر رضایت زناشویی

صفحه 7-37

10.30471/psy.2017.1366

جعفر جدیری؛ علی فتحی آشتیانی؛ فرشته موتابی؛ حمیدرضا حسن‌آبادی


فراتحلیل مطالعات هوش معنوی

صفحه 39-58

10.30471/psy.2017.1367

محمد فرهوش؛ حسن تقیان؛ محمدعلی جمشیدی؛ رقیه کشمیری


سطوح خلاقیت براساس حکمت متعالیه

صفحه 59-87

10.30471/psy.2017.1254

جواد مداحی؛ سیدعلی حسینی‌زاده؛ محمد داودی؛ محمد فتحعلی‌خانی


معناشناسی اختلال «اضطراب فراگیر» از دیدگاه قرآن کریم

صفحه 89-115

10.30471/psy.2017.1368

سارا صنعت‌نگار؛ هادی بهرامی احسان؛ احمدرضا اخوت؛ مسعود جان‌بزرگی