دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 1-200 
آزمون مدل دینداری در دانش‌آموزان براساس سبک‌های فرزندپروری با میانجی‌گری عزت نفس، هوش هیجانی و سلامت‌روانی

صفحه 35-58

10.30471/psy.2018.1423

پرویز فداکار گیلو؛ مهدی مولایی یساولی؛ کامران عزیزی ارشد؛ هادی مولایی یساولی؛ نورعلی فرخی