کلیدواژه‌ها = سلامت روان
نقش میانجی‎گری استرس ادراک شده و عاطفه مثبت در ارتباط بین جهت‎گیری مذهبی و سلامت روان

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 129-146

10.30471/psy.2022.8784.2022

نجمه حمید؛ مریم خراسانی ده‌شتران؛ کیومرث بشلیده؛ سید علی مرعشی


تأثیر «تلاوت قرآن» بر «سلامت روان»

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 125-141

10.30471/psy.2019.1549

محمد رضائی؛ اسماعیل سعدی‌پور؛ فردین دارابی؛ جواد محمدی


اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 129-152

فرزانه علی‌نژاد؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی‌اکبر سلیمانی؛ مژگان آگاه هریس؛ الهام موسوی


رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 5-24

زهرا دلجو؛ مسعود جان‌بزرگی؛ سعیده بزازیان؛ الهام موسوی


رابطه «دینداری» و «ابعاد شخصیت» با «سلامت روان» معلمان شهرستان رودان

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 7-32

مسعود باقری؛ حسن بنی‌اسدی؛ صفورا داوری


اثربخشی مناسک حج بر سلامت روانی حجاج

دوره 2، شماره 3، دی 1387، صفحه 47-73

محمدرضا احمدی