کلیدواژه‌ها = رضایت زناشویی
افزایش رضایت و تعهد زناشویی همسران با مداخلۀ وفاداری جنسی مبتنی بر الگوی اسلامی تنظیم رفتار جنسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.30471/psy.2023.8852.2033

محمد حسین حق شناس؛ مهدی عباسی


مدل رضایت زناشویی بر اساس تمایزیافتگی خود با نقش میانجی مرزهای خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

10.30471/psy.2023.9262.2107

حکیمه غفاری اصل گنجینه کتاب؛ محمدمهدی صفورائی پاریزی؛ سهراب عبدی زرین


بررسی رابطه بین «سبک زندگی اسلامی» با «رضایت زناشویی» با واسطه‌گری «خوش‌بینی»

دوره 12، شماره 22، فروردین 1397، صفحه 43-62

10.30471/psy.2018.1485

احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ حسین اسکندری؛ عبدالله معتمدی؛ احمد فلاح


اثربخشی زوج درمانی با رویکرد اسلامی بر رضایت زناشویی

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 7-37

10.30471/psy.2017.1366

جعفر جدیری؛ علی فتحی آشتیانی؛ فرشته موتابی؛ حمیدرضا حسن‌آبادی