دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 1-184 

مقاله پژوهشی

بررسی مؤلفه‌های نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام در کتاب‌های درسی «دین‌‌وزندگی»

صفحه 7-36

جواد عبدلی سلطان احمدی؛ قاسم پاشوی؛ معصومه فراست محمدی


مبانی و ساختار «زوج‌درمانی اسلامی»

صفحه 37-68

محمدرضا سالاری‌فر؛ سید جلال یونسی؛ محمدحسین شریفی‌نیا؛ سیدمحمد غروی‌راد


اثر‌بخشی «آموزش معنویت» بر «سازگاری ‌زناشویی زوجین»

صفحه 95-112

حمیدرضا عرب بافرانی؛ محمدباقر کجباف؛ احمد عابدی


رابطة «انگیزش دینی» و «خودشناسی» با «فضایل اخلاقی»

صفحه 135-148

محمدتقی تبیک؛ نیما قربانی؛ سیدمحمدرضا رضازاده