دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بازنمایی فرآیند نمود باور به خدا و روز قیامت در تاب آوری زلزله زدگان: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

کاوه صیدمرادی؛ نورعلی فرخی


2. ساخت سیاهه کرامت نفس بر اساس منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

مریم حیدری؛ محمد مسعود دیاریان؛ محمدرضا عابدی


3. فرزند آوری از منظر زنان متاهل با تاکید بر نگرش دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

سوده توکلی؛ حمید رفیعی هنر


4. مقایسه بنیان های اخلاقی، ارزش های شخصی و معنای زندگی زنان متقاضی آرایش های افراطی و زنان عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1399

محمدمهدی شمسایی؛ روح الله براتیان؛ عادله احمدی


5. تاثیر گروه درمانی یکپارچه توحیدی بر احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان متأهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

محمدحسین شریفی‌نیا؛ مراد چوپانی صوری


6. تدوین مدل مفهومی مرکزیت بخشی نابهنجار به خود در منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

مجتبی حافظی؛ حمید رفیعی هنر؛ عباس آینه چی


7. بررسی رابطه شخصیت ایثارگر با احساس خودارزشمندی با نقش واسطه ای هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

مسعود باقری؛ قاسم عسکری زاده؛ حسن زرگری


8. شناسائی ابعاد نیازهای حیات معنوی منابع انسانی در صحیفه سجادیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

حمیدرضا ابراهیمی؛ حجت وحدتی؛ رضا سپهوند؛ محمود رضا اسماعیلی


9. مدل خودآگاهی هیجانی - معنوی بر اساس منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

محمد امیدیان؛ مهدی عباسی


10. تبیین و نقد سبک تربیتیِ مبتنیِ بر رویکرد فازی بر اساس دیدگاه ائمه اطهار(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1400

معصومه خنکدار طارسی؛ احمد سلحشوری؛ اسماعیل فیضی


11. اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر معنویت ادراک شده و خودپنداره-خداپنداره در کارکنان هلال‌احمر دارای نشانه‌های اختلال تنیدگی پس از سانحه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

فرحناز فرجی؛ شهناز نوحی؛ ابوالقاسم پیاده کوهسار؛ مسعود جان بزرگی


12. مقایسه میزان هوش معنوی و شادکامی افرادی که در پیاده روی اربعین شرکت کرده اند با افرادی که شرکت نکرده اند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

آتنا اصفهانی خالقی؛ سید امیر حسین قاسمی


13. تحلیل‌ روان‌شناختی آیات قرآن به‌مَثابه یکی از مؤلفه‌های مکتب تفسیر ادبی(معاصر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1400

سیدمحمود طیب‌حسینی؛ محمد کاویانی؛ سید ابراهیم مرتضوی


14. تدوین مدل مفهومی خرد بر اساس منابع اسلامی: تحلیل داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1400

علی بیات


15. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش مرزهای روان‌شناختی خانواده بر اساس قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ سید حمید جزایری؛ حسن تقیان


16. نقش دین و معنویت طی پاندمی کرونا ویروس 2019 (کووید-19) در زندگی سالمندان: یک مرور سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

فرزین باقری شیخانگفشه؛ علی فتحی آشتیانی


17. اثربخشی آموزش مثبت نگری با رویکرد اسلامی بر خود مهار گری و دیدگاه فهمی همسر در زنان متاهل دانشجو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

فیروزه زنگنه؛ فاطمه السادات خاتمی


18. سنجشِ بنیان‌های روشی و شناختیِ نظام‌نامه‌ی اصول اخلاقی مشاوره‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

سید علی صدرالحفاظی؛ مسعود آذربایجانی