دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تدوین مدل مفهومی مرکزیت بخشی نابهنجار به خود در منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

مجتبی حافظی؛ حمید رفیعی هنر؛ عباس آینه چی


2. تدوین مدل مفهومی خرد بر اساس منابع اسلامی: تحلیل داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1400

علی بیات؛ حمید رفیعی هنر؛ محمدرضا جهانگیر زاده


3. نگرش به خداوند، خود و دیگران در مبتلایان به اسکیزوفرنی، دو قطبی و افسردگی: یک مقایسه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

محمد زمان کامکار؛ محمدمهدی شمسایی؛ عطیه گلبینی مفرد؛ روح الله براتیان


4. تأثیر مداخله چند بعدی معنوی برکورتیزول بزاقی، آشفتگی‌های روانشناختی و ادراک بیماری پس از جراحی بای‌پس عروق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

فاطمه نیکوئی؛ مسعود جان‌بزرگی


5. تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی تاب آوری تحصیلی مبتنی بر رویکرد یکپارچه توحیدی برای دانش آموزان دوره متوسطه دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

بهروز نظری بوژانی؛ حسن اسدزاده؛ صغری ابراهیمی قوام؛ محمدحسین شریفی‌نیا؛ اسماعیل سعدی پور


6. تبیین ویژگی‌های سرشتی روان انسان در قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

رضا پیامی؛ حجت الله فراهانی