دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تاثیر گروه درمانی یکپارچه توحیدی بر احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان متأهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

محمدحسین شریفی‌نیا؛ مراد چوپانی صوری


2. تدوین مدل مفهومی مرکزیت بخشی نابهنجار به خود در منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

مجتبی حافظی؛ حمید رفیعی هنر؛ عباس آینه چی


3. بررسی رابطه شخصیت ایثارگر با احساس خودارزشمندی با نقش واسطه ای هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

مسعود باقری؛ قاسم عسکری زاده؛ حسن زرگری


4. تدوین مدل مفهومی خرد بر اساس منابع اسلامی: تحلیل داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1400

علی بیات؛ حمید رفیعی هنر؛ محمدرضا جهانگیر زاده


5. اثربخشی آموزش مثبت نگری با رویکرد اسلامی بر خود مهار گری و دیدگاه فهمی همسر در زنان متاهل دانشجو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

فیروزه زنگنه؛ فاطمه السادات خاتمی


6. سنجشِ بنیان‌های روشی و شناختیِ نظام‌نامه‌ی اصول اخلاقی مشاوره‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

سید علی صدرالحفاظی؛ مسعود آذربایجانی


7. نگرش به خداوند، خود و دیگران در مبتلایان به اسکیزوفرنی، دو قطبی و افسردگی: یک مقایسه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

روح الله براتیان؛ محمدمهدی شمسایی؛ محمد زمان کامکار؛ عطیه گلبینی مفرد