هدف اصلی دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات اسلام و روان‌شناسی» انتشار تحقیقات انجام‌شده در زمینۀ مطالعات اسلام و روان‌شناسی، اطلاع‌رسانی علمی، فراهم آوردن زمینه برای تبادل‌ نظر و تضارب آرای متفکران و محققان این رشته، فراهم آوردن زمینه برای تولید علم و اندیشه و نظریه‌پردازی در این زمینه و آماده کردن زمینۀ مناسب برای رشد و ارتقای هر چه بیشتر دانش روان‌شناسی اسلامی است. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با توجه به هدف‌ها و وظایف خود جهت توسعه و استحکام روابط علمی با پژوهشگران حوزه و دانشگاه و به منظور اشاعه مطالعات اسلام و روان‌شناسی، دوفصلنامه علمی، پژوهشی «مطالعات اسلام و روان‌شناسی» را بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه تعیین اعتبار مجلات و نشریات علمی – پژوهشی منتشر می‌کند.

این مجله از پاییز و تابستان سال 1386 شروع به انتشار کرده است.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 


 

 

درباره مجله

 

 •  کشور محل چاپ: ایران
 •  ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 •  فرمت:   چاپی و الکترونیکی
 •  شاپای چاپی: 1103-2008
 •  قابل دسترسی از :  http://www.sid.ir/ ،  http://isc.gov.ir/ ، http://www.magiran.com/
 • درصد پذیرش مقالات:5/7%
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 •  نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه
 •  دسترسی قبلی: بلی
 •  زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 •  حوزه  تخصصی: روان‌شناسی اسلامی
 •  هزینه چاپ مقاله: 4000000 ریال که بعد از پذیرش مقاله و صدور گواهی انتشار و درج در مقالات آماده انتشار مجله برای چاپ اخذ می‌شود.
 •   نوع مجله: علمی ـ پژوهشی
 •   دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 •   نمایه شده: بلی
 •  نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
 •  زمان داوری: 4 الی 6 ماه
 •  ایمیل مجله:islamicpsy@rihu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-250 

مقاله پژوهشی

1. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش مرزهای روان‌شناختی خانواده بر اساس قرآن کریم

صفحه 7-29

جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ سید حمید جزایری؛ حسن تقیان


4. ساخت سیاهه کرامت نفس براساس منابع اسلامی

صفحه 75-105

مریم حیدری؛ محمد مسعود دیاریان؛ محمدرضا عابدی


10. شناسایی ابعاد نیازهای حیات معنوی منابع انسانی در صحیفه سجادیه

صفحه 227-253

حمیدرضا ابراهیمی؛ حجت وحدتی؛ رضا سپهوند؛ محمود رضا اسماعیلی