اعضای هیات تحریریه


مسعود آذربایجانی دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتری روان‌شناسی و دین

 • mazarbayejani110yahoo.com
 • 32111318

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا احمدی استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

روان‌شناسی

 • m.r.ahmadi313gmail.com

اعضای هیات تحریریه


علیرضا اعرافی دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

علوم تربیتی

 • psyrihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدکریم خداپناهی استاد دانشگاه شهید بهشتی

روان شناسی

 • psy.deprihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا سالاری‌فر استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

روان شناسی

 • m_salarifaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین شریفی‌نیا استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

روان‌شناسی

 • sharifinia1gmail.com

اعضای هیات تحریریه


سید محمد غروی‌راد دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

روان‌شناسی

 • mqarvirihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد کاویانی استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

روان‌شناسی

 • m_kavyanirihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی فتحی آشتیانی استاد دانشگاه بقیه‌الله

روان شناسی

 • afa1337gmail.com

اعضای هیات تحریریه


مهرداد کلانتری دانشیار دانشگاه اصفهان

روان‌شناسی

 • kalantari_myahoo.com

مدیر مسئول


سیدمحمد غروی‌راد دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

روان‌شناسی

 • mqaravirihu.ac.ir
 • 32111360

سردبیر


محمد کاویانی استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

روان‌شناسی

 • m_kavyanirihu.ac.ir
 • 32111320