داوران

 بررسی و کار داوری یک مقاله بسیار طاقت فرساست و در عین حال از اهمیت و جایگاه ویژه ای جهت ارتقا سطح کیفی  این مجله برخوردار می باشد. به پاس ارج نهادن و تشکر از تیم داوری در سال های قبل بر خود لازم میدانیم اسامی آنها را در اینجا درج نماییم.

نام داور سمت / سازمان
مسعود آذربایجانی
ناصر آقابابایی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سمت
علیرضا آقایوسفی
حکیمه آقایی استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران
سیدمحمدتقی ابطحی موحد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
خدابخش احمدی مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
محمدرضا احمدی عضو هیات علمی موسسه امام
حسین اسکندری دانشگاه علامه طباطبائی
سیامک اسلامی استاد دانشگاه آزاد اسلامی
علی اصغر اصغرنژاد فرید دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، پردیس بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی ایران‏
محمدجواد اصغری ابراهیم اباد دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن انصاری پژ,هشگاه حوزه و دانشگاه
کیومرث بشلیده عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
ابوالقاسم بشیری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
محمد بهشتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
منصور بیرامی استاد دانشگاه تبریز
ناصر بی‌ریا
علی احمد پناهی پژوهوشگاه حوزه و دانشگاه
علی آقا پیروز عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و. اندیشه اسلامی
رامین تبرایی عضو شورای علمی گروه اخلاق و تربیت. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
محمدتقی تبیک
داود تقوایی
نوشین تقی نژاد روان شناسی, دانشگاه آزاد اسلامی , بندرعباس , ایران
حسن تقییان استادیار گروه روانشناسی مجتمع علوم انسانی اسلامی جامعة المصطفی العالمیه
محمدرضا تمنایی فر هیئت علمی دانشگاه کاشان
مسعود جان‌بزرگی
جعفر جدیری دکتری رواننشاسی
اصغر جعفری گروه روانشاسی دانشگاه کاشان
رضا جعفری هرندی گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
فریده حسین ثابت دانشگاه علامه طباطبایی
سیدعلی حسینی‌زاده گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سیدعباس حقایق استادیار، گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ، ایران.
نجمه حمید گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه چمران اهواز
مجتبی حیدری پژوهشکده حج و زیارت
حسین خنیفر
علی خون‌چمن رئیس توسعه تبلیغ/دفتر تبلیغات اسلامی
فرشته دادفر دانشگاه پیام نور
محمد داودی
محمد داوری
عباس رحیمی‌نژاد
رضاییان رضاییان جامعه الزهرا
حمید رفیعی هنر پژوهشکده اخلاق و معنویت، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمدجواد زارعان
محمد زارعی توپخانه دانشجوی دکتری روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمدرضا سالاری‌فر استادیار
علی ستاری عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
عباسعلی شاملی مدیر گروه اخلاق مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی
محمدصادق شجاعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمدحسین شریفی‌نیا عضو گروه روان شناسی حوزه و دانشگاه
مهرانگیز شعاع کاظمی عضو هیات علمی گروه مطالعات خانواده دانشگاه الزهرا
عباس شفیعی عضوهیات علمی
بابک شمشیری دانشگاه شیراز
علی شیروانی
مبین صالحی
فریبرز صدیق ارفعی گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان
محمدمهدی صفورایی پاریزی مدیر گروه روانشناسی مجتمع آموزش عالی غلوم انسانی اسلامی / جامعه المصطفی العالمیه
سیدمحمود طیب‌ حسینی دانشیار گروه قرآن پژوهشی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مهدی عباسی دانشگاه علوم و حدیث
هادی عبدلی .....
حمزه عبدی مؤسسه دارالحدیث
پرویز عسگری گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اهواز
سیدمحمد غروی‌راد
راضیه فتاحی اصفهان
حفیظ‌الله فولادی
محمد کاویانی
محمدرضا کریمی معاون آموزش موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
زهره لطیفی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نوراصفهان
جواد مصلحی قم/ جامعه المصطفی/ مجتمع قرآن و حدیث/ قرآن و روانشناسی
مهدوی نیک مهدوی نیک
حسینعلی مهرابی دانشگاه اصفهان
سیدمهدی موسوی اصل پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
اصغر مینائی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
حسن نجفی گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد
مصطفی نظری
محمود نوذری عضو هیئت علمی
نجیب الله نوری استاد
ابراهیم نیک صفت
عباس علی هراتیان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حبیب هنری دانشگاه علامه طباطبایی
عباسعلی واشیان معاونت دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم
علی یزدخواستی گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان
علی یزدخواستی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان