داوران

 بررسی و کار داوری یک مقاله بسیار طاقت فرساست و در عین حال از اهمیت و جایگاه ویژه ای جهت ارتقا سطح کیفی  این مجله برخوردار می باشد. به پاس ارج نهادن و تشکر از تیم داوری در سال های قبل بر خود لازم میدانیم اسامی آنها را در اینجا درج نماییم.

نام داور سمت / سازمان
مسعود آذربایجانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
عباس آزاد
محمود آزادی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، روانشناسی
ناصر آقابابایی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سمت
علیرضا آقایوسفی
حکیمه آقایی استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران
سیدمحمدتقی ابطحی موحد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
خدابخش احمدی مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
محمدرضا احمدی عضو هیات علمی موسسه امام
سیامک اسلامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
محمدجواد اصغری ابراهیم اباد دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
جابر افتخاری دانشجوی دکتری فلسفه‌ی تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حسن انصاری پژ,هشگاه حوزه و دانشگاه
مجتبی انصاری شهیدی استادیار، گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ، ایران.
کیومرث بشلیده عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
ابوالقاسم بشیری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
منصور بیرامی استاد دانشگاه تبریز
ناصر بی‌ریا
علی احمد پناهی پژوهوشگاه حوزه و دانشگاه
علی آقا پیروز عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و. اندیشه اسلامی
رامین تبرائی دانشگاه آزاد اسلامی قم
محمدتقی تبیک
داود تقوایی
نوشین تقی نژاد روان شناسی, دانشگاه آزاد اسلامی , بندرعباس , ایران
حسن تقییان استادیار گروه روانشناسی مجتمع علوم انسانی اسلامی جامعة المصطفی العالمیه
محمدرضا تمنایی فر هیئت علمی دانشگاه کاشان
مسعود جان‌بزرگی
محسن جدیدی دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران
جعفر جدیری دکتری رواننشاسی
اصغر جعفری گروه روانشاسی دانشگاه کاشان
رضا جعفری هرندی گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
محمدرضا جهانگیر زاده هیأت علمی گروه روانشناسی، مؤسسه امام خمینی(ره)، قم، ایران
فریده حسین ثابت دانشگاه علامه طباطبایی
سیدعلی اکبر حسینی رامندی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشکده تفسیر هیات علمی
سیدعلی حسینی‌زاده گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سیدعباس حقایق استادیار، گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ، ایران.
نجمه حمید گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه چمران اهواز
مجتبی حیدری پژوهشکده حج و زیارت
سید مهدی خطیب هیات علمی دارالحدیث
حسین خنیفر
علی خون‌چمن رئیس توسعه تبلیغ/دفتر تبلیغات اسلامی
فرشته دادفر دانشگاه پیام نور
محمد داودی
محمد داوری
معراج درخشان روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز / شیراز / ایران
حسین رادمرد موسسه اخلاق و تربیت
عباس رحیمی‌نژاد
حسین رضائیان بیلندی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
حمید رفیعی هنر پژوهشکده اخلاق و معنویت، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
یعقوب زارع یعقوب زارع عضو هیأت علمی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
محمدجواد زارعان
محمد زارعی توپخانه دانشجوی دکتری روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
فیروزه زنگنه مطلق روان شناسی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه ازاد اسلامی ، اراک ، ایران
محمدرضا سالاری‌فر استادیار
علی ستاری عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
اسماعیل سعدی پور هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
عباسعلی شاملی مدیر گروه اخلاق مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی
مریم شاهنده گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محمدصادق شجاعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمدحسین شریفی‌نیا عضو گروه روان شناسی حوزه و دانشگاه
مهرانگیز شعاع کاظمی عضو هیات علمی گروه مطالعات خانواده دانشگاه الزهرا
عباس شفیعی عضوهیات علمی
محمدمهدی شمسایی عضو مرکز تحقیقات سلامت معنوی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. گروه روان‌شناسی، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.
بابک شمشیری دانشگاه شیراز
علی شیروانی
مبین صالحی
سید مهدی صالحیان دانشجوی دکتری قرآن و علوم گرایش روان‌شناسی جامعه‌المصطفی‌العالمیه
فریبرز صدیق ارفعی گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان
محمدمهدی صفورائی پاریزی مدیر گروه روانشناسی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی / جامعه المصطفی العالمیه
فاطمه سادات طباطبائی نژاد گروه روانشناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران
سیدمحمود طیب‌ حسینی دانشیار گروه قرآن پژوهشی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مهدی عباسی عضو هیأت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث
هادی عبدلی .....
حمزه عبدی مؤسسه دارالحدیث
پرویز عسگری گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اهواز
جعفر علیگلی فیروزجائی دانشگاه المصطفی
سیدمحمد غروی‌راد
فاطمه غنوی دانشجوی دکتری پژوهشگاه حوزه ودانشگاه
احمدرضا فامیل دردشتی مؤسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه
راضیه فتاحی اصفهان
احسان فدائی
حجت‌الله فراهانی
محمد فرهوش فارغ التحصیل مرکز تخصصی اخلاق حوزه علمیه قم
علی نقی فقیهی عضو هیات علمی دانشگاه قم
حفیظ‌الله فولادی
محمد زمان کامکار گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی گلستان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.
محمد کاویانی
محمدباقر کجباف گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان
محمدرضا کریمی معاون آموزش موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
ابوالفضل گائینی گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
زهره لطیفی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نوراصفهان
مسترحمی مسترحمی
جواد مصلحی قم/ جامعه المصطفی/ مجتمع قرآن و حدیث/ قرآن و روانشناسی
سبا معین الدینی دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد، واحد زرند
مهدوی نیک مهدوی نیک
حسینعلی مهرابی دانشگاه اصفهان
هادی موسوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سیدمهدی موسوی اصل پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نیلوفر میکائیلی دانشگاه محقق اردبیلی
اصغر مینائی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
حسن نجفی گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد
مهدی نصیری گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مصطفی نظری
محمود نوذری عضو هیئت علمی
نجیب الله نوری استاد
ابراهیم نیک صفت عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
عباس علی هراتیان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حبیب هنری دانشگاه علامه طباطبایی
جعفر هوشیاری دکتری روانشناسی و عضو گروه روانشناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی
عباسعلی واشیان معاونت دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم
علی یزدخواستی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان
ابوالقاسم یعقوبی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان