راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان مقالات‏

 

نکته مهم: نویسندگان پیش از ارسال مقاله تصویر تعهدنامه  (تعهدنامه

امضاء شده) خود را آماده کنند و به همراه مقاله ارسال کنند. 

در حال حاضر این نشریه هیچ هزینه‌ای برای چاپ مقالات از نویسندگان دریافت نمی‌کند.

الف) شرایط تدوین و ارسال مقالات

ü  رعایت ساختار علمی (عنوان، چکیده، مقدمه، بیان مسئله و ضرورت، سؤال یا فرضیه، روش، داده‌های تحقیق و مباحث تفصیلی، نتیجه‌گیری و پیشنهاد، فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا).

ü  چکیدۀ مقاله حداکثر در 150 تا 200 کلمه به زبان فارسی (وحتی‌الامکان انگلیسی) تهیه شود.

ü  چکیده دربردارندۀ روش، ابزار، نتایج تحقیق و رویکرد خاص (بنیادی ـ کاربردی یا علمی‌ـ دینی) باشد.

ü  واژه‌های کلیدی ‌(حداکثر 7 واژه) و در انتهای چکیده فارسی و انگلیسی آورده شود.

ü  مجله فقط بر پژوهش‌های کمی تأکید ندارد؛ بلکه از مقالاتی که با روش‌های کیفی یا ترکیبی انجام شده باشد نیز استقبال می‌کند.

ü  مجله از مقالاتی استقبال می‌کند که به نوعی اسلامی ـ روان‌شناختی باشند (دست‌کم از یک بعد، مثل موضوع، روش، سؤال، یا...).

ü  مقاله قبلاً چاپ نشده و هم‌زمان برای چاپ به نشریات دیگر ارائه نشده باشد.

ü  عنوان مقاله و نام نویسنده یا نویسندگان به ‌زبان فارسی و انگلیسی همراه با رتبۀ علمی، ‌محل اشتغال، نشانی کامل، تلفن، دورنگار و آدرس پست الکترونیک، در صفحه‌ای جدا از متن اصلی نوشته شود.

ü  توضیحات و معادل‌های خارجی واژه‌ها و اصطلاحات علمی، با شماره‌گذاری در پانویس آورده شود.

فایل مقاله حداکثر 25ـ30 صفحه (7500ـ9000 کلمه)، در محیط Word تایپ شود و از طریق پورتال islamicpsy.rihu.ac.ir ارسال گردد

 

ب)‌ روش ارجاع به منابع در متن و پایان مقاله

ü  ارجاع به منابع به شیوۀ درون‌متنی (APA) است؛ مثل (مطهری، 1375، ص71)‌.

ü  اگر از متن ترجمه شده ‌استفاده شده است، مشخصات (نام مؤلف، سال ترجمه، شمارۀ صفحه) آورده شود.

ü  فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر تنظیم می‌شود:

     نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، مصحح یا مترجم، محل نشر: نام ناشر.

      نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، عنوان مجله، دوره، شماره، شماره صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

 

ج) تذکرات

ü  آرای مندرج در مجله، الزاماً مبین نظرات مجله نیست.

ü  مسئولیت محتوای مقالات به عهدۀ نویسندگان است.

ü  مجله در ویراستاری و تلخیص مقالات آزاد است.

ü  نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بلامانع است.

ü نویسندگان مقالات ملزم هستند فرم تعارض منافع نشریه را از لینک ذیل دانلود نموده و پس از تکمیل به همراه مقاله ارسال نمایند.

https://rihu.ac.ir/fa/download/45/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA