نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور تهران

2 استادیار گروه معارف دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه‌ای نظری و تطبیقی درباره مفهوم روان‌شناختی کمال از دیدگاه روان‌شناسی و قرآن است. این مقاله از نوع مروری، با استفاده از روش کتابخانه‌ای، به شیوه تحلیل محتوای متون دینی و در راستای تبیین و تکمیل موضوع‌های مرتبط با روان‌شناسی کمال تدوین شده است. برای رسیدن به هدف، مفاهیم جانبی و فرعی‌تری، مثل انگیزه کمال‌گرایی، محتوای کمال، ساختار و فرایند کمال‌گرایی از دیدگاه قرآن نیز بحث شده است. بعضی از نتایج و دستاوردهای این پژوهش بیانگر آن است که قرآن یک الگوی کمال ارائه می‌دهد که از نظر انگیزه، محتوا، فرایند، ساختار و ویژگی‌ها، متفاوت و جامع‌تر است از آنچه که در دیدگاه‌های روان‌شناسان آمده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychology of Perfection in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Ahmad Alipor 1
  • Ebrahim Nik-Sefat 2

چکیده [English]

The present paper is a comparative study of psychological concept analysis of perfection. It is viewed from two perspectives: Psychology and the Holy Quran. This study, using the library research method and analysis of religious texts, has been performed in line with illustration and completion of the issues related to the psychology of perfection. The author of the present paper also deals with some secondary concepts such as motivation for perfectionism, quiddity of perfection, structure and stages of perfectionism from the viewpoint of the Holy Quran. Some results indicate that the Holy Quran presents an example of perfection that is more comprehensive and diverse than what has been presented by psychologists in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality
  • Perfection
  • the Holy Quran
  • Perfectionism
  • Perfect Man
  • Psychology of Perfection