نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی برخی مؤلفه‌های اجتماعی بهداشت روانی در نهجالبلاغه است. سؤال اصلی مقاله این است که بر اساس آموزه‌های نهجالبلاغه، آیا عوامل اجتماعی، مانند کار و فعالیت اقتصادی، روابط اجتماعی، دریافت حمایت از سوی دیگران و حکومت بر بهداشت روانی تأثیر می‌گذارد؟ به این منظور، آموزه‌ها و مفاهیم مرتبط با موضوع یاد شده با بهره‌گیری از روش استنباطی و تحلیل نظری مورد بحث قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که بهداشت روانی تا حدود زیادی از دیدگاه امام علی‌(ع) تحت تأثیر عوامل اجتماعی، مانند کار و فعالیت اقتصادی، روابط اجتماعی، همبستگی و اتحاد ملی و به‌ویژه دولت و حکومت و نحوه رفتار و برخورد مسئولان با مردم قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Social Constituents of Mental Health in Nahjul Balaghah with Emphasis on Economic Activity, Social Relations and Government Function

نویسنده [English]

  • Muhammad Sadeq Shuja'ei

چکیده [English]

This study aims to examine some of the social constituents of mental health in Nahjul Balaghah and it seeks to answer the question as to whether, on the basis of the teachings of Nahjul Balaghah, the social causes such as economic labor and activity, social relations, receiving support from others and government have an impact on mental health. For this reason, doctrines and concepts related to the said subject have been discussed and analyzed through an inferential method and a theoretical analysis. The findings show that according to Imam Ali (a.s.), mental health is greatly influenced by social factors such as economic labor and activity, social relations, solidarity and national unity, especially state and government and the way the authorities behave with the people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • psychology in Nahjul Balaghah
  • Islamic psychology
  • Government
  • economy