نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی

2 دکتری تفسیری جامعه المصطفی

چکیده

هدف این پژوهش، عبارت است از استخراج بنیادهای نظری سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم؛ سوال اصلی پژوهش این است که «سبک زندگی تجویزی قرآن، بر چه بنیادهائی بنا می شود و آن بنیادها، چگونه به یک مدل رفتاری امتداد می یابد؟» به منظور پاسخ گوئی به این سوال، با بهره­گیری از روش توصیفی-تحلیلی به روش اسنادی در منابع قرآنی و بارویکرد تفسیریِ استنطاق از قرآن، بنیادهای نظری سبک زندگی مورد واکاوی واقع شده است. بعضی از دستاوردهای پژوهش عبارت است از اینکه مبانی سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم را می­توان در چهار دسته: معرفت­شناختی، هستی­شناختی، انسان­شناختی و ارزش­شناختی مورد بررسی قرار داد؛ از بررسی مبانی هستی­شناختی و انسان­شناختی، «جهان­بینی توحیدی» و از واکاوی مبانی ارزش­شناختی، «چارچوب نظام ارزشی توحیدی» به­دست ­آمد. با تبیین جهان­بینی و نظام ارزشی توحیدی، «نگرش­های سبک زندگی، جهت گرایش­ها و استانداردهای انتخاب» شکل یافت که الگوهای رفتاری خاصی را شکل می­دهد. در نهایت، رابطه بین مبانی و الگوهای رفتاری، در قالب یک مدل نمادین نمایش داده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Couples Therapy with a Religious Approach on Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

  • mohammadMehdi saforaee 1
  • Halimeh Akhlagi 2

1 jamehe

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effectiveness of couple therapy with a religious approach on marital satisfaction. This study was semi-experimental with a pre-test and post-test design and control group. The population consisted of couples referring to the counseling center in the city of Ray and with the entry and exit criteria, 12 couples were selected. They were placed into test and control groups. The research tools were both a researcher-made questionnaire of marital satisfaction and a researcher-made protocol for couple therapy with a religious approach. The test group received an intervention during 13 three and a half hour sessions which were done per week. After ending the intervention, the two groups were post-tested. The multivariate analysis of variance was applied to analyze the data. The results showed that couple therapy with a religious approach significantly increased the couples' marital satisfaction of test group in comparison with the control group

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • couple therapy with a religious approach
  • protocol for couple therapy
  • Islamic psychology
  • family psychology