فراتحلیل مطالعات هوش معنوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد و فارغ‌التحصیل مرکز تخصصی اخلاق حوزه علمیه

2 دانشجوی دکتری و استاد جامعه‌المصطفی

3 دانشجوی دکتری و مدیر مرکز مشاوره صدرا

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی دانشگاه آزاد قم

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین سازه‌های همبسته با هوش معنوی در مقالات فارسی انجام شده است. بدین منظور مقالات مرتبط در پایگاه داده‌های مقالات جهاد دانشگاهی، نورمگز و پرتال جامع علوم انسانی جمع آوری شد. پژوهش‌هایی که به لحاظ روش تحقیق معتبر بودند، انتخاب شدند. ملاک اعتبار، پرسش‌ها، فرضیه‌ها، اهداف، جامعه آماری، نمونه‌گیری، روش پژوهش، روش آماری، روایی و پایایی پرسشنامه‌ها بود. برای تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش‌ها از روش ترکیب اندازه اثر استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای «هوش هیجانی»، ‌«شادکامی»، «تعهد سازمانی»، «رضایت زناشویی»، «برون‌گرایی»،‌ «دلپذیر بودن»، «سلامت عمومی»، «روان‌نژندی(رابطه‌ی معکوس)»،‌ «تاب‌آوری»، «رضایت از زندگی»، «وجدانی بودن» و «رفتار شهروندی» بیشترین همبستگی را با هوش معنوی داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Sixth Ethical Virtues from the Viewpoint of Positive Psychology and Nahj al-Balagha

نویسندگان [English]

  • mohammad farhosh 1
  • Hasan taqian 2
  • mohamadali jamshidi 3
  • roqayeh keshmiri 4
چکیده [English]

This research aimed to study comparatively ethical virtues from the viewpoints of positive psychology and Nahj al-Balagha. The research methodology was the qualitative content analysis; thus, the recent resources of positive psychology were analyzed and sixth ethical virtues including courage, wisdom, justice, humanity, restraint, and excellence were selected and then the Imam Ali's ideas in Nahj al-Balagha and the viewpoint of positive psychology were comparatively analyzed about those sixth ethical virtues. The results showed that those two viewpoints are most similar in having comprehensive approach toward ethical virtues and the most difference between them is that the viewpoint of positive psychology is human-based and takes care of individual-social well-being but the viewpoint of Nahj al-Balagha is God-based and takes care of the excellence of spirit, the relationship with God, and ethical virtues

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive psychology
  • Nahj al-Balagha
  • ethical virtues
  • Imam Ali
  • Islamic psychology