بررسی رابطه شخصیت ایثارگر با احساس خودارزشمندی با نقش واسطه‎ای هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه شهیدباهنر کرمان و آموزگار ابتدایی شهرستان رفسنجان

2 روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.30471/psy.2021.7358.1802

چکیده

خودارزشمندی از مهم‌ترین احساسات انسان است که در جنبه‎های مختلف زندگی مانند مسائل انگیزشی، افسردگی و... تأثیر دارد. به نظر می‎رسد که بروز رفتارهای ایثارگرانه با نقش واسطه‎ای هوش معنوی بر این احساس تأثیر داشته باشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین شخصیت ایثارگر و خودارزشمندی با درنظر گرفتن نقش هوش معنوی است. جامعه این تحقیق دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان بودند که تعداد 329 نفر به صورت در دسترس، به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‎ها از اعضای نمونه خواسته شد تا به پرسشنامه‎های شخصیت ایثارگر راشتون (1980)، هوش معنوی کینگ (2008) و خودارزشمندی کروکر و همکاران (2003) پاسخ دهند. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها از نرم‎افزارهای SPSS ویراست 23 و AMOS ویراست 23 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین شخصیت ایثارگر و خودارزشمندی ارتباط معنادار مستقیمی وجود ندارد، اما شخصیت ایثارگر از راه هوش معنوی با خودارزشمندی ارتباط دارد و هوش معنوی رابطه بین این دو متغیر را میانجی‎گری می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of The Relation Between Altruist Personality And Self-worth Emotion With the Mediatory Role Of Spiritual Intelligence among Students of Shahid Bahonar University of Kerman

نویسندگان [English]

  • HASSAN ZARGARI 1
  • MASOUD BAGHERI 2
  • ghasem askari zadeh 2
1 Master of General Psychology from Shahid Bahonar University of Kerman And elementary teacher of Rafsanjan city
2 Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Self-worth is one of the most important human emotions that affects various aspects of life، such as motivational issues، depression and so on. It seems that occurrence of altruistic behavior with intermediary role، affects on this emotion. The aim of present study was investigate the relationship between altruist personality and self-worth with intermediary role of spiritual intelligence. The society of this study was the students of Shahid Bahonar University of Kerman that 329 person، by available rate، were chosen as sample. In order to collect data، sample members were asked than answer to Rashton's altruist personality questionnaire، King's spiritual intelligence questionnaire and Crocker et al self-worth questionnaire. Collected data were analyzed using structural equation approach. In order to data analysis the SPSS 23 and AMOS 23 was used. The results showed that there was no significant direct relationship between altruist personality and self-worth، but altruist personality was related to self-worth through spiritual intelligence. And spiritual intelligence mediates the relationship between these two variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-worth
  • Altruistic personality
  • spiritual intelligence
  • students