تحلیل مدل «پذیرش مسئولیت» با محوریت آیه‌ی امانت و جنبه‌های علمی و کاربردی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

10.30471/psy.2022.8448.1981

چکیده

این نوشتار «پذیرش مسئولیت در افراد» را در چارچوب یک مدل رفتاری مشخص و استاندارد ارائه نموده که کاربرد گسترده ای در موضوعات مربوط به مدیریت و روانشناسی و علوم اجتماعی دارد. زیرا به اذعان نظریه‌پردازان، پیچیدگی ابعاد درونی انسان و شرایط محیطی او مدل سازیِ رفتار او را با مشکل مواجه ساخته‌اند. مدل پذیرش مسئولیت بیان می‌کند که فرد به شرطی که تصور کند از عهده انجام مسئولیتی برآمده و در مسیر آن آگاهی‌های لازم را بدست می‌آورد –یعنی تصور کند که درمانده و سردرگم نمی‌شود- این سوگیری را دارد که آن مسئولیت را بپذیرد. بنابراین واگذاری مسئولیت به خودی خود برای افراد یک انگیزاننده است. و در این جا در مورد ماهیتِ مسئولیت‌پذیری کلّی‌گویی نشده و در قالب مؤلفه‌های تیپ ایده‌آل مدل‌های رفتاری ارائه شده است. مدل رفتاریِ پذیرش مسئولیت بوسیله تحلیل آیات قرآن کریم در چارچوب روش تحلیل محتوای کیفی بدست آمده است. بعلاوه این مدل رفتاری توجیه کننده‌گی و سازگاری مناسبی با برخی نظریه‌های علمی در غنی‌سازی شغلی و انگیزش دارد. از نتایج کاربردی آن این است که پذیرش مسئولیت (در سطح گروه، سازمان یا جامعه) خود یک انگیزاننده است و مثلا ضرورتی ندارد از گزینه‌های انگیزشی دیگری همچون افزایش حقوق و مزایای مادّی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of Taking Responsibility as a behavioral theory; A knowledge based rsearch in Quran

نویسنده [English]

  • ali abdollahi neisaini
faculty of management
چکیده [English]

Taking Responsibility is a fundamental and behavioral model explaining some aspects of important variables like responsibility in management and sociology and psychology.The lack of "Descriptive Models of Human Behaviour" is one the oldest anomalies in behavioral sciences. In one side, different sciences demand for this kind of behavior models; and on the other side, modeling the behavior is as difficult as understanding human internal situations and his environmental complexity. DMHB are important because they have multi-disciplinary usage (economics, ergonomics, social psychology, management and etc…) , and also DMHB are the necessary foundations for developing prescriptive techniques in controlling and directing human behavior. In this paper we developed new model of human behaviors. Taking Responsibility as a behavioral model is identified and explained thorough the deep studies in scientific literature of DMHB and Quran text. This model explains the situations that humans take or accept a responsibility. In fact, deciding of accepting a responsibility depends on potential ability of doing responsibility and the utility that is gained. Quran in this research is the source of idea to find DMHB; also the guide of explaining DMHB. This models is explained in a scientific standard structure as "Ideal Type of DMHB". Also, its relations to other renowned theories is discussed. The basic methodology and all the steps of this research in preparing, organizing text, studying, documentation, coding, abstraction and final conclusions are based on qualitative content analysis. Therefore, the "validity" and "Trustworthiness" of research is obtained by three criteria "Credibility", "Dependability" and "Transferability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • taking responsibility
  • organizational behavior management
  • organizational psychology
  • Quran