نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2 دکترای تخصصی تاریخ اسلام

چکیده

این پژوهش، با هدف بررسی سبک آموزش دینی امام سجاد(ع) انجام شد و در پی تبیین راهبردی «الگوی آموزش دینی آن حضرت بود»؛ به این منظور از روش توصیف و تحلیل نظریِ سخنان آن امام(ع) (صحیفه سجادیه و رساله حقوق) استفاده شد. از دستاوردهای این پژوهش عبارت بود از: 1) در هر شرایط، لازم است که دین‌آموزی به تناسبِ همان شرایط شکل گیرد و تعطیل نشود (جهل، اختناق و یأس مردم، فساد حاکمان، انزوای امام(ع))؛ 2) محتوا، باید طبق نیاز جامعه ارائه شود (امام به اموری؛ مانند عدالت، قیامت، قبر، حقوق افراد نسبت به یکدیگر، حقوق محیط زیست، فقه، خانه و خانواده، مسائل عمیق اخلاقی و عرفانی، امر به معروف و نهی از منکر... پرداختند)؛ 3) به لحاظ روش آموزش، باید از همه روش‌های ممکن سود جست (تربیت نیرو از میان مستضعفان، ارائه مناجات و دعا، آموزش­های رفتاری برنامه‌ریزی شده، آموزش­های گفتاری با زبان توده مردم، زبان عاطفی و فطرت­گرا).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Imam Sajad's Style in Religious Education

نویسندگان [English]

  • Masoud Moeinipour 1
  • Seyed Muhammad Mahdi Mousavi 2

1 Faculty Member of Baqir al-Olum University

2 Ph.D. Student of History of Islam, University of Religions & Denominations

چکیده [English]

 
This research was conducted with the aim of investigating the Imam Sajad's style in religious education and to respond to this question: how is religious education offered by Imam Sajad strategically explained? Therefore, the Imam Sajad's sayings (Sahifeh Sajadieh and the Treatise on Rights) were analyzed theoretically. Some research findings included a) in every situation, religious education should be based on that situation (ignorance, suffocation and people's hopelessness, leaders' corruption, Imam's seclusion); b) the content should be offered in accordance with society's need (Imam considered some issues like justice, hereafter, grave, people's rights, the rights of environment, Fiqh, home and family, profound moral and spiritual subjects, and enjoining good and forbidding wrong); c) regarding educational way, all ways should be used (education of manpower among poor people, chants and prayers, planned behavioral educations, and education by means of spoken, emotional, and natural language).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious education
  • behavioral education
  • prayer education
  • scientific education
  • life style
  • Imam Sajad
  • Sahifeh Sajadieh
  • the Treatise on Rights