نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدرسی معارف گرایش اخلاق دانشگاه معارف اسلامی

2 استادیار دانشگاه معارف اسلامی

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی جایگاه طنز به عنوان یک سبک رفتاری، در سبک زندگی اهل‌بیت(ع)، انجام شد و به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال بود که «در سبک زندگی اهل‌بیت(ع)، طنز از چه قواعدی پیروی می‌کند و چه کارکردهایی دارد؟»؛ روش پژوهش عبارت بود از تحلیل نظریِ روایات امامان(ع) در باب طنز و رفتارهای طنزگونه آنان؛ نتایج نشان داد که: 1) ظنز مورد توجه آنان بوده است؛ 2) طنز در سبک زندگی آنان از چند قاعده کلی خارج نمی‌شود (الف. گفتمان حقیقت، ب. گفتمان عدالت، ج. عدم افراط و تفریط، د. عدم تمسخر و بی‌حرمتی به دیگران و ...)؛ 3) طنز در خدمت چند کاربرد صحیح قرار می‌گیرد (الف. اصلاح درک مخاطب از فرهنگ دینی، ب. تربیت انسان‌ها در حوزه بینش و منش، ج. القای خُلق مثبت،‌ د. رشد فضایل اخلاقی، ﻫ . ایجاد ارتباط بین‌فردی به صورت همسو و مؤثر، و. تألیف قلوب).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Position of Satire in the Ahl al-Bayt's Life Style

نویسندگان [English]

  • Mahdi Fadaei 1
  • Mohammad Javad Fallah 2

1 Ph.D. Student, University of Islamic Sciences

2 University of Islamic Sciences

چکیده [English]

 
The objective of this research was to discover the position of satire as a behavioral style in the Ahl al-Bayt's life style and the question was what rules and functions the satire has. The research used a theoretical analysis of the Ahl al-Bayt's Hadiths about the satire and their satirical behaviors. The results showed that a) they paid attention to the satire; b) the general rules of satire in the Ahl al-Bayt's life style are discourse of truth, discourse of justice, no excess and negligence, no scorn and disrespect, etc.; c) the functions of satire are the correction of audience's understanding of religious culture, education of humans in terms of insight and behavior, induction of positive morality, growth of moral virtues, creation of interpersonal relationship consistently and effectively, and closeness of hearts).

کلیدواژه‌ها [English]

  • sense of humor
  • education of morality
  • closeness of hearts
  • functions of satire
  • life style
  • Ahl al-Bayt
  • characteristics of satire