تأثیرات والدین بر دینداری فرزندان از منظر روان‌شناسی دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر

2 مدیر گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

3 دانشیار پژوهشگاه حوزه ودانشگاه

چکیده

هدف از این نگاشته، طرح و بررسی تأثیرات والدین بر دینداری فرزندان از منظر روان‌شناسی دین است. روش پژوهش توصیفی _ تحلیلی بوده و اطلاعات به شیوه اسنادی گردآوری شده‌اند؛ بدین منظور، نظرات و تحقیقات روان‌شناسان در این زمینه از ابتدا تا به امروز بررسی و دسته‌بندی گردیده و در برخی مواضع تحلیل‌های لازم ارائه شده است. این بررسی نشان می‌دهد والدین از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهی و تقویت یا تضعیف دینداری در فرزندان خود بوده و از روش‌های گوناگون نظیر باورها و رفتارهای دینی خود، نوع دلبستگی با فرزندان، روابط عاطفی با آنها، سبک فرزندپروری و نوع رسیدگی به نیازهایشان بر دینداری آنان و تصویری که از خداوند پیدا می‌کنند، اثر می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Parents' Influence on the Children's Religiosity from the View of Psychology of Religion

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hadian 1
  • Seyed Mohammad Gharavirad 2
  • Masoud Azarbaijani 3
1 Faculty Member of Islamic Azad University, Khomeinishahr Branch
2 Head of Behavioral Sciences Institute of Research Institute of Hawzah & University
3 Associate Professor of Research Institute of Hawzah & University
چکیده [English]

 
The objective of present study is to discover the ways and quality of the parents' influence on the children's religiosity from the view of psychology of religion. In this study, some different researches conducted by psychologists of religion on this subject were considered and the various ways of parents' influence on the children's religiosity were classified. The findings showed that the most important factor in the formation and extent of the children's religiosity is the parents. The parents form their children's religiosity in different ways and conditions. There are some factors which affect the formation of the children's religiosity including the parents' religiosity, giving importance to the religious customs by the parents, the relationship of the parents with each other and also with their children, taking into consideration the children's needs, the style of parenting, and the amount of the parents' interest to their children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parents
  • children
  • religiosity
  • psychological factors
  • the imagination of God