کلیدواژه‌ها = روان‌شناسی اسلامی
تدوین مدل مفهومی مرکزیت بخشی نابهنجار به خود در منابع اسلامی

دوره 16، شماره 30، فروردین 1401، صفحه 1-17

10.30471/psy.2021.5693.1607

مجتبی حافظی؛ حمید رفیعی هنر؛ عباس آینه چی


مرور نظام‎مند و متاسنتز مطالعات مربوط به چرایی مکتب روان‎شناسی اسلامی

دوره 16، شماره 30، فروردین 1401، صفحه 105-124

10.30471/psy.2022.8211.1931

امین ترحمی اصل؛ سید ایمان قطب؛ محمدرضا سالاری فر


تأثیر «تلاوت قرآن» بر «سلامت روان»

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 125-141

10.30471/psy.2019.1549

محمد رضائی؛ اسماعیل سعدی‌پور؛ فردین دارابی؛ جواد محمدی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی در نوجوانان دبیرستانی

دوره 11، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 7-34

10.30471/psy.2018.1422

حمید مهدی‌زاده؛ جعفر بوالهری؛ محمد کاویانی ارانی


اثربخشی زوج درمانی با رویکرد اسلامی بر رضایت زناشویی

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 7-37

10.30471/psy.2017.1366

جعفر جدیری؛ علی فتحی آشتیانی؛ فرشته موتابی؛ حمیدرضا حسن‌آبادی


معناشناسی اختلال «اضطراب فراگیر» از دیدگاه قرآن کریم

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 89-115

10.30471/psy.2017.1368

سارا صنعت‌نگار؛ هادی بهرامی احسان؛ احمدرضا اخوت؛ مسعود جان‌بزرگی


«سبک زندگی» با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه «علامه طباطبایی» و «دالایی‌لاما»

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 117-147

10.30471/psy.2017.1369

مجتبی فیضی؛ مسعود آذربایجانی؛ محمد کاویانی


بررسی رابطه بین فرانگرانی و شک مذهبی در دانشجویان

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 87-104

مهناز شیرانی؛ امیر قمرانی؛ حمیدرضا عرب بافرانی؛ عظیم السادات فاطمی


ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی

دوره 9، شماره 17، آذر 1394، صفحه 7-26

رضا خجسته‌مهر؛ فیروزه رضائی؛ منصور سودانی


الگوی «تنظیم رغبت براساس زهد اسلامی» و مقایسه آن با «درمان شناختی رفتاری» در کاهش اضطراب

دوره 9، شماره 17، آذر 1394، صفحه 57-86

حمزه عبدی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ سیدمحمد غروی ‌راد؛ عباس پسندیده؛ سیدکاظم رسول‌زاده طباطبایی


کاربرد نظریه حوزه‌های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 7-38

محمدصادق شجاعی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی عسگری؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ عباس پسندیده


مقایسه سلامت عمومی و بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست با و بدون ازدواج موقت

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 65-86

مهدی نجفی؛ داود تقوایی؛ محمدرضا سالاری‌فر


نقش ابعاد اصلی شخصیت در نوع ارتباط با خدا

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 103-126

منصوره السادات صادقی؛ مریم عصار؛ فایزه پیمان‌پاک؛ سیدمحسن ابراهیمی


الگوهای طبقه‌بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 7-31

محمدصادق شجاعی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی عسگری؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ عباس پسندیده


بررسی رابطه بین «دین‌باوری»، «عزت نفس»و «پیشرفت تحصیلی» دانشجویان

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 47-65

سیف‌اله فضل‌الهی قمشی؛ منصوره ملکی توانا